Sursa de finanţare este asigurată de Comisia Europeană (CE), prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), în proporţie de 85%, iar cofinanţarea în proporţie de 15% de la bugetul de stat.

Din datele CFR SA reiese că reabilitarea celor două secţiuni Braşov – Apata şi Cata – Sighişoara, în lungime totală de 86 de kilometri, va contribui la atingerea obiectivului principal de promovare a mobilităţii sustenabile pe secţiunea Frontiera Ungara – Curtici – Arad – Simeria – Sighişoara – Braşov, prin: creşterea vitezei de circulaţie la 160 km/h, reducerea duratei de transport, creşterea siguranţei feroviare, facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, introducerea sistemelor moderne de semnalizare şi de management al traficului, respectiv îmbunătăţirea gradului de confort oferit călătorilor în staţiile de cale ferată.

De asemenea, în scurt timp, va fi lansată şi licitaţia pentru secţiunea de mijloc Apata – Cata, pentru care CFR SA a semnat contractul de finanţare cu Comisia Europeană în luna noiembrie 2016.

Referitor la proiectul de reabilitare a secţiunilor Braşov – Apata şi Cata – Sighişoara, acesta cuprinde o gamă variată de lucrări de infrastructură şi suprastructură feroviara: terasamente linii C.F, consolidări, poduri şi viaducte, podeţe, tuneluri, pasaje superioare, drumuri, linie de contact, trafic feroviar, sistem de informare a călătorilor, energoalimentare, telecomunicaţii, comunicaţii pentru semnalizare, fibră optică, supraveghere video, arhitectură, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii termo-ventilaţie, apărări de maluri, semnalizare, protecţia mediului.

Pe acest traseu se află 11 puncte de secţionare, toate centralizate electrodinamic (CED), precum şi patru staţii de cale ferată, 15 halte, două noduri de cale ferată principale şi un tunel dublu de 660 metri lungime.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă şi documentaţia de atribuire sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), pe www.e-licitatie.ro.