"Moneda euro este una dintre cele mai importante realizări ale Europei. Euro este mult mai mult decât o monedă. A fost conceput ca un angajament pentru prosperitate. Pentru respectarea acestui angajament asumat pentru generaţiile viitoare, trebuie să dovedim că avem curajul politic de a acţiona acum pentru consolidarea şi finalizarea Uniunii economice şi monetare europene. Documentul de reflecţie pe care îl prezentăm astăzi oferă diferite idei care ar trebui să contribuie la construirea unei viziuni comune asupra monedei euro, precum şi măsuri concrete pentru realizarea acestei construcţii", a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte pentru moneda euro şi dialog social, responsabil şi pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital. 

Moneda euro este o reuşită din multe puncte de vedere: este moneda comună a 340 de milioane de europeni din 19 state membre; şapte dintre statele membre care au aderat la UE în 2004 au adoptat-o deja. Şi totuşi au trecut doar 25 de ani de la Tratatul de la Maastricht, care a trasat calea către moneda unică şi doar 15 ani de la punerea în circulaţie a primei monede; euro, care este a doua cea mai utilizată monedă din lume, a determinat stabilitatea preţurilor şi face parte din viaţa zilnică a majorităţii europenilor, apreciază Executivul comunitar. 

Cu toate acestea, în ultimii ani, zona euro s-a confruntat cu perioade dificile, ceea ce ne-a arătat că moneda euro nu este percepută întotdeauna cum am arătat mai sus, deşi, în prezent, se bucură de cel mai mare nivel de popularitate din 2004, (72% din cetăţenii zonei euro). Criza financiară şi economică mondială care a început în Statele Unite în 2007-2008 a avut drept consecinţă cea mai grea recesiune din istoria de 60 de ani a Uniunii Europene. Statele membre şi instituţiile UE au luat decizii de politică ferme pentru a păstra integritatea monedei euro şi pentru a evita ce este mai rău, iar acum vedem roadele acestor reforme. Însă, atâta timp cât şomajul rămâne la un nivel atât de ridicat, criza este încă prezentă. Pentru ca euro să fie şi mai avantajos pentru toţi cetăţenii, guvernanţa zonei euro are nevoie de noi reforme, se arată în comunicatul CE. 

Opţiunile propuse în documentul de reflecţie sunt menite să contribuie la realizarea unui consens mai amplu privind abordarea provocărilor viitoare şi imprimarea unei noi dinamici pentru această dezbatere importantă. 

Desăvârşirea Uniunii economice şi monetare nu constituie un scop în sine, ci un element necesar pentru crearea de locuri de muncă, pentru creştere economică, echitate socială, convergenţă economică şi stabilitate financiară. Responsabilitatea şi solidaritatea, diminuarea riscurilor şi partajarea lor vor trebui să fie bine corelate. Uniunea economică şi monetară ar trebui să rămână deschisă tuturor statelor membre ale UE, iar procesul decizional va trebui să fie mai transparent şi să fie bazat pe răspundere democratică. Acestea sunt principii călăuzitoare pentru acţiunile viitoare. Obţinerea unui amplu consens politic privind direcţia spre care ne îndreptam şi stabilirea unei foi de parcurs globale, cu etape bine definite, sunt elemente esenţiale pentru reuşită. 

Pentru a face progrese, CE apreciază că vor trebui adoptate măsuri în trei domenii-cheie: definitivarea unei veritabile uniuni financiare, realizarea unei Uniuni economice şi fiscale mai integrate şi consolidarea răspunderii democratice şi a instituţiilor din zona euro. 

Un sistem financiar integrat şi care funcţionează bine este esenţial pentru o Uniune economică şi monetară eficace şi stabilă. Pentru a continua în spiritul realizărilor din ultimii ani, trebuie să ajungem la un consens cu privire la calea de urmat. Acest lucru înseamnă să facem progrese în ceea ce priveşte elementele care sunt deja stabilite şi să convenim asupra unor măsuri suplimentare pe care sa le luam până în 2025. În acest scop va trebui sa finalizam Uniunea bancară şi să facem progrese cu privire la diminuarea şi partajarea riscurilor în sectorul bancar, adoptând măsuri menite să sporească rezilienţa băncilor europene. De asemenea, obţinerea de rezultate în cadrul Uniunii pieţelor de capital este esenţială dacă vrem să oferim economiei reale oportunităţi financiare mai diverse şi inovatoare, inclusiv prin intermediul pieţelor de capital, apreciază Executivul comunitar. 

Pentru ca Uniunea economică şi monetară să fie mai puternică, statele membre trebuie să accepte partajarea, într-un cadru juridic comun, a mai multor responsabilităţi şi decizii privind chestiuni referitoare la zona euro. Acest lucru ar putea fi realizat prin intermediul tratatelor UE şi al instituţiilor sale, pe baza unei abordări interguvernamentale sau, cum este cazul acum, printr-o combinaţie a celor două opţiuni. Continuarea integrării politice ar putea implica o regândire a echilibrului dintre Comisie şi Eurogrup şi ar putea justifica numirea unui preşedinte permanent al Eurogrup, precum şi unificarea reprezentării externe a zonei euro. Ideea unei trezorerii a zonei euro – eventual cu un buget al zonei euro – precum şi ideea unui Fond monetar european sunt discutate, de asemenea, în cadrul dezbaterii publice, şi ar putea fi luate în considerare, într-o etapă ulterioară, ca instrumente de aprofundare a Uniunii economice şi monetare, în cadrul UE. 

"Moneda euro reprezintă deja pentru europeni un simbol al unităţii şi o garanţie a stabilităţii. Acum trebuie să acţionăm pentru ca euro să devină un vector de prosperitate comună. Numai prin eliminarea divergenţelor economice şi sociale din zona euro vom putea combate populismul atât de periculos pe care îl alimentează aceste divergenţe. A venit timpul să finalizăm călătoria începută la Maastricht către o veritabilă uniune economică şi monetară, care să se bazeze pe instituţii puternice şi pe răspundere democratică", a afirmat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă. 

AGERPRES