Contractul va fi împărţit în două loturi. Primul prevede proiectarea şi execuţia unui tronson de 22,2 km de autostradă, iar cel de-al doilea proiectarea și execuția unui tronson cu o lungime de 16,67 km.
Conform anunțului de licitație, firma care se poate înscrie la licitație trebuie să îndeplinească mai multe criterii.
Unul dintre ele este cifra de afaceri:
Media cifrei de afaceri a ofertantului în domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie mai mare de:
Pt. Lot1 – 480.000.000 Lei
Pt. Lot2 – 500.000.000 Lei
Ofertantul trebuie să demonstreze, printr-o singură declarație bancară, în original, că dispune sau are acces la lichidități, linii de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de minim:
Pt. Lot1 – 120.000.000 Lei
Pt. Lot2 – 125.000.000 Lei
Ofertantul trebuie să înregistreze o valoare a indicatorului Lichiditate Generală (LG) pentru exercițiul financiar aferent anului 2009:
Pt. Lot1 – de minim 100%;
Pt. Lot2 – de minim 100%. 
Licitație atribuită celor care mai au afaceri cu statul
De asemenea, firma care dorește să participe la licitație trebuie să mai fi făcut afaceri cu statul până acum. Astfel, în anunțul de licitație se specifică următoarele:
Ofertantul a finalizat cu succes în ultimii 5 ani cel mult două proiecte/contracte de lucrări de construcții în domeniul infrastructurii de transport rutier (ITR) în care participarea ofertantului la acestea să fi fost în valoare totală cumulată de minim : – Lotul 1 – 450.000.000 Lei, fara TVA; – Lotul 2 – 450.000.000 Lei, fara TVA, din care cel puțin un proiect/contract trebuie să fie de construcție nouă autostradă/drum național/ drum expres.
Ofertantul a executat în ultimii 5 ani lucrări de terasamente în domeniul ITR: – pentru Lotul 1 / Lotul 2 – în cantitate de minim 1.500.000 mc;
Ofertantul a pus în operă în ultimii 5 ani : – pentru lotul 1 : a) mixturi asfaltice pe autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres în cantitate de minim 250.000 tone; b) strat de uzură pe autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres în cantitate de minim 300.000 mp; – pentru lotul 2 : a) mixturi asfaltice pe autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres în cantitate de minim 250.000 tone; b) strat de uzura pe autostrăzi și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres în cantitate de minim 300.000 mp.

Ofertantul a finalizat cu succes lucrari de constructii/ reabilitări /modernizări de poduri și/sau pasaje și/sau viaducte aferente drumurilor naționale și/sau drumurilor expres și/sau autostrăzilor, în ultimii 5 ani, în valoare de: – pentru Lotul 1 – 25.000.000 Lei, fara TVA; – pentru Lotul 2 – 50.000.000 Lei, fara TVA.
Ofertantul a finalizat cu succes în ultimii 5 ani, maxim 3 proiecte/contracte de elaborare Proiect tehnic și detalii de execuție pentru lucrări de construcții/ reabilitări /modernizări drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi, în lungime totală de minim: – pentru Lotul 1 / Lotul 2 – 40 km din care un proiect/contract pentru elaborare proiect tehnic și detalii de execuție pentru construcție nouă de drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi în lungime totală de minim 10 km.
Criteriul de atribuire pentru această licitație este format în proporție de 30% din prețul de atribuire și de 70% din propunerea tehnică.
Contractul de licitație are o valoare de 234 de milioane de euro și cuprinde 38,8 km de autostradă.
Durata contractului sau termenul de finalizare va fi de 54 de luni (4,5 ani) de la data atribuirii contractului, se arată în anuţul de licitaţie.

Proiectul va fi finanţat de Uniunea Europeană prin Fonduri de Coeziune în procent de 85% şi de Guvernul României în procent de 15%.
Citește și Megalicitație la Transporturi pentru autostrăzi