Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a făcut publice o serie de precizări privind punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr.897/2012, privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă, manifestat în anul agricol 2011 – 2012, asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal. Iată ce trebuie să facă cei care cultivă între unu și zece hectare, pentru a intra în posesia acestor bani.

Cererile pot fi depuse și la primării

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 897/2012, cererile se depun de către solicitant la Direcţiile pentru agricultură judeţene. Dar, potrivit comunicatului remis de MADR, ”cererile, însoţite de documentele prevăzute în actul normativ, pot fi depuse şi la Primării, iar Primăriile le transmit la Direcţiile pentru agricultură judeţene(DAJ). În situaţia în care solicitanţii nu deţin copia cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, eliberată de APIA, Primăriile transmit tabelul cu solicitanţi la APIA, în vederea eliberării acestor documente. APIA eliberează documentele şi le transmite la DAJ. Cererile întocmite de solicitanţi împreună cu celelalte documente prevăzute de actul normativ menţionat mai sus sunt trimise de Primării la Direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru a fi anexate documentelor primite de la APIA.  Direcţiile pentru agricultură judeţene preiau cererile de la Primării şi solicită la APIA obţinerea copiei cererii unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, în situaţia în care aceasta nu se regăseşte la documentaţia depusă.

Două condiții

Există două condiții imperative pe care trebuie să le îndeplinească micii agricultori, pentru a primi acești bani:  a) să exploateaze suprafeţe de culturi agricole în teren arabil de minim un hectar şi maxim 10 hectare, inclusiv;  b) să nu renunţe la calitatea de producători agricoli care exploatează suprafeţele de teren pentru care primesc sprijinul în cauză, pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care sprijinul financiar a fost acordat(adică, începând cu acest an, deci, să cultive aceste terenuri cel puțin până în anul 2015, altfel vor fi obligați să inapoieze întreaga sumă primită -n.red).

De notat, de asemenea, că vor primi acest ajutor de minimis atât fermierii care sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu cereri unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2012, cât şi fermierii care nu sunt cuprinşi în aceste evidenţe pentru campania de plăţi pe suprafaţă 2012. În fine, termenul limită pentru depunerea documentelor este 15 octombrie 2012. După îndeplinirea tuturor acestor formalități, sprijinul, în valoare de 100 de lei/ha, va fi acordat începând cu data de 1 noiembrie 2012. MADR nu a hotărât, încă, dacă banii vor fi plătiți prin conturi bancare sau/și sub formă de cash, prin casieriile Direcțiilor agricole județene sau/și cele ale primăriilor din localitățile în care își au domiciliul cei îndreptățiți.