România şi Republica Cehă sunt singurele ţări din Uniunea Europeană unde nu sunt prezenţi operatori de reţele mobile virtuale (MVNO).

Operatorii mobili virtuali sunt furnizori de servicii de telefonie mobilă cu clienţi proprii dar care nu operează o reţea proprie, utilizând pentru furnizarea serviciilor proprii reţeaua unui alt furnizor de telefonie mobilă. Operatorul mobil virtual este exclusiv responsabil pentru relaţiile cu utilizatorii finali şi are toate drepturile şi obligaţiile legale faţă de aceştia, precum şi drepturile şi obligaţiile stabilite prin reglementările din domeniul comunicaţiilor. Operatorii mobili virtualistabilesc şi plasează pe piaţă propria ofertă cu amănuntul, ce poate fi diferită de cea prezentată de operatorul de reţea mobilă care găzduieşte MVNO.

La licitaţia de spectru de anul trecut RCS&RDS s-a angajat să ofere accesul operatorilor MVNO la propria reţea de comunicaţii mobile, iar recent a publicat oferta de acces la reţea. Orange şi Vodafone, liderii pieţei, nu şi-au asumat această obligaţie.

Potrivit ofertei, RCS&RDS solicită companiilor care vor să îi închirieze reţeaua un tarif iniţial de 1,5 milioane de euro, care trebuie achitat în termen de zece zile de la intrarea în vigoare a contractului. De asemenea, compania va percepe lunar şi un tarif fix de 8.000 de euro pentru administrarea contractului din punct de vedere tehnic, comercial şi financiar. În cazul în care MVNO nu va achita taxa iniţiala în termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a contractului de acces MVNO, contractul se reziliază de drept fără nicio altă notificare prealabilă şi fără intervenţia instanţei. RCS&RDS mai solicită şi o scrisoare de garanţie bancară de 150.000 euro.
Contractul de acces va avea o durată iniţială de 3 ani, ulterior, prin renegocierea de către părţi, fiind posibilă pelungirea cu perioade succesive de cate 1 an. Fiecare parte va avea dreptul sa rezilieze contractul de acces MVNO în cazul încălcării de către cealaltă parte a obligaţiilor asumate, în cazul intrării în insolvenţă a uneia dintre părţi sau în caz de forţă majoră. Neplata în termen de 30 de zile de la scadentă a sumelor datorate de către MVNO către RCS & RDS va da dreptul RCS & RDS să rezilieze de drept contractul de acces MVNO.

MVNO suportă investiţiile în reţeaua RCS&RDS

Dacă un MVNO acceptă condiţiile va transmite către RCS & RDS o solicitare de încheiere a contractului de acces MVNO. MVNO va transmite, în acelaşi timp cu solicitarea sa şi previziunile de trafic lunar pentru fiecare serviciu solicitat, pentru o durată de doi ani.

Ulterior încheierii contractului, MVNO va transmite trimestrial previziunile de trafic lunar pentru fiecare serviciu contractat, pentru următorii doi ani de la data previzionării. Previziunile de trafic vor include atât cantitatea de trafic precum şi numărul de SIM-uri care vor realiza acest trafic, astfel încât RCS & RDS să îşi poată dimensiona şi gestiona reţeaua şi sistemele în mod eficient.

Dacă, în urma primirii previziunilor de trafic, RCS & RDS estimează că vor fi necesare investiţii suplimentare în capacitatea de reţea (radio, core network, transmisiuni, etc.), RCS & RDS va notifica în termen de o lună MVNO, precizând o estimare bugetară (aşa cum este posibil a fi estimată de către RCS & RDS pe baza datelor primite de la furnizorii săi) pentru cuantumul investiţiilor ce vor trebui suportate de către MVNO pentru a realiza traficul estimat, precum şi traficul maximal care ar putea fi realizat de catre MVNO, fără realizarea respectivelor investiţii suplimentare. MVNO va opta, în termen de o lună, pentru suportarea contravalorii acestor investiţii sau pentru a-si redimensiona în mod corespunzător traficul previzionat. Dacă traficul real realizat de către MVNO depăseşte cu 10% traficul previzionat şi această creştere cauzează degradări ale serviciului clienţilor RCS & RDS, compania îşi rezervă dreptul de a aplica măsuri corective de management de trafic asupra traficului realizat de către clienţii MVNO.