„Obiectul consultării îl constituie identificarea unei valori estimative a costurilor necesare dezvoltării și implementării unui Sistem Managerial Informațional de Gestiune, Analiză și Evaluare Actuarială, a datelor individuale la nivel național aferente Sistemului de Pensii Administrate Privat, Sistemului de Pensii Facultative și Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, cu posibilitate de extindere și asupra datelor individuale la nivel național aferente Sistemului de Plată a Pensiilor Private. Sistemul informatic sus menționat va asista Autoritatea de Supraveghere Financiara în ducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale”, se observă într-un anunț al ASF.

Cu ce se ocupă ASF și până când vor fi transmise propunerile

În prezent, ASF gestionează și procesează datele individuale privind contribuțiile lunare a aproximativ 7,2 milioane de participanți la sistemul de pensii administrat privat.

„Din gestiunea și procesarea acestor date, precum și a informațiilor privind mișcarea participanților între fondurile de pensii, coroborate cu gestiunea și procesarea parametrilor de funcționare si indicatorilor aferenți celor 7 fonduri de pensii administrate privat și a celor 3 fonduri de pensii facultative cu garanții, se realizează analiza actuarială a datelor la nivelul fiecărui participant în vederea determinării situației curente și a evoluțiilor viitoare la nivel individual, cât și la nivel agregat de fond de pensii și ulterior agregarea la nivel național”, se mai spune în anunț.

Propunerile vor fi transmise până la 10 decembrie, iar consultarea se va încheia la 31 martie 2020. La finalul lunii octombrie, Pilonul III avea 494.894 de participanți și active totale de 2,43 miliarde de lei, potrivit datelor ASF. La Pilonul II cotizează 7,39 milioane de persoane, ale căror active însumează 59,84 milioane de lei.