Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022. Legea merge la promulgare.

Pentru anul viitor, soldul bugetar este estimat la 5,8% din PIB, iar cheltuielile de personal la 8,8% din PIB., în timp ce pentru anul 2023 soldul bugetar va fi de 4,4% din PIB, iar cheltuielile de personal de 8,2% din PIB.

Plafonul pentru datoria guvernamentală, la 49,8% din PIB

Plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei UE, este de 49,8% din PIB, el fiind obligatoriu pentru 2022.

Anul viitor, plafonul privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.600 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 2.000 milioane lei fiecare.

Este stabilită o limită pentru unităţile administrativ-teritoriale şi anume 50 milioane de lei în cazul comunelor, 100 de milioane lei în cazul oraşelor şi 150 milioane lei în cazul municipiilor, sectoarele Capitalei şi consiliile judeţene.

Totodată, plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice şi de către unităţile şi subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul viitor, este de 30.000 milioane lei.

Ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare

De asemenea, Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, în perioada vacanţei parlamentare.

Proiectul de lege stabileşte următoarele domenii de reglementare pentru care se solicită abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare: finanţe, economie şi energie, dezvoltare, lucrări publice şi administraţie, afaceri interne, agricultură şi dezvoltare rurală, mediu şi păduri, transporturi şi infrastructură, sănătate, cercetare, cultură, tineret şi sport, fonduri europene, precum şi prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

La capitolul transporturi şi infrastructură deputaţii au adoptat un amendament prin care Guvernul poate emite ordonanţe şi în privinţa reglementărilor privind instalaţiile portuare a deşeurilor de la nave, formalităţilor de raportare aplicabile navelor la sosirea în şi/sau la plecarea din porturile româneşti.

Ce mai prevede proiectul adoptat?

Proiectul adoptat de către deputaţii face referire şi la domeniul energetic, respectiv „modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile şi modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie”.

Actul normativ mai vizează reglementarea fondului de ameliorare cu destinaţie silvică prin finanţarea studiilor care stau la baza procedurii de evaluare strategică de mediu pentru Amenajamentele silvice. De asemenea, modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006, care „reprezintă una dintre reformele care condiţionează alocarea de fonduri pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare în cadrul Programului naţional de redresare şi rezilienţă cu termen decembrie 2021”.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect de lege.