"Autorităţile au realizat reforme substanţiale ale legislaţiei muncii şi protecţiei sociale. Noul Cod al Muncii, ce a intrat în vigoare pe 30 aprilie, îşi propune să promoveze contractele de muncă cu termen fix şi pe cele temporare, să extindă perioadele de probă şi să sporească flexibilitatea programului de lucru. Din aprilie a fost înregistrat un număr semnificativ de contracte noi (600.000), reflectând probabil o îmbunătăţire timpurie a înregistrării locurilor de muncă ce anterior funcţionau în economia subterană", scrie în comunicat, potrivit Agerpres.

În document se menţionează că autorităţile române depun în continuare eforturi de raţionalizare a asistenţei sociale, protejând în acelaşi timp pe cei vulnerabili.

Documentul elaborat de FMI aminteşte şi de elaborarea unui nou Cod al Asistenţei Sociale ce consolidează cele 54 de categorii de prestaţii sociale existente în 9.

Guvernul a adoptat, în iunie, proiectul de lege-cadru a asistenţei sociale, prin care beneficiile sociale sunt grupate în patru categorii: prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, susţinerea copilului şi familiei, sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, asistenţă pentru situaţii deosebite.

Legea asistenţei sociale este în dezbatere, în procedură de urgenţă, la Senat, acest for fiind prima Cameră sesizată.

Numărul ajutoarelor pentru încălzire s-a redus la jumătate

Pe de altă parte, potrivit FMI, inspecţiile sociale au produs rezultate semnificative, numărul de persoane ce beneficiază de ajutoare de încălzire reducându-se la jumătate în 2011.

Recent, Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece prin care s-a stabilit acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru familiile ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 786 de lei şi pentru persoanele singure ale căror venituri sunt mai mici de 1.082 de lei. Practic, ajutoarele pentru încălzire acordate persoanelor defavorizate înlocuiesc subvenţiile guvernamentale la energia termică.