Astăzi, au fost anunţaţi, cu mare fast, primii beneficiari ai programului „Prima Casă”. Este vorba despre o familie de tineri bucureşteni care au semnat cu BRD contractul pentru achiziţionarea primei locuinţe, în prezenţa premierului Emil Boc, a ministrului Finanţelor, Gheorghe Pogea, şi a preşedintelui Fondului Naţional de Garantare a creditelor pentru IMM (FNGCIMM).

BRD este prima instituţie bancară care a demarat efectiv aplicarea acestui program, iar condiţiile impuse de bancă pentru solicitanţi sunt următoarele:

În primul rând, aşa cum au precizat premierul şi ministrul finanţelor în numeorasele intervenţii în care au făcut public programul „Prima Casă” şi etapele de aplicare a acestuia, beneficiarii trebuie să fie persoane fizice, cetăţeni români, care nu deţin o locuinţă proprie şi nu au în derulare un credit ipotecar.

În al doilea rând, ce trebuie să ştie solicitanţii este că obiectul creditului face referire exclusiv la achiziţionarea unei locuinţe finalizate sau care urmează să fie finalizată, asupra căreia se va institui o ipotecă de rang I, în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.

În ceea ce priveşte avansul, pentru un credit în euro, acesta este, aşa cum a fost anunţat, de minim 5% din preţul de achiziţie, dacă acesta este mai mic sau egal cu suma de 60.000 de euro, şi 3.000 de euro plus diferenţa de la 60.000 până la preţul de achiziţie, dacă valoarea locuinţei este mai mare de 60.000 de euro.
Creditul se acordă pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de ani, iar dobânda este după cum urmează:

 • pentru o perioadă de creditare de 10-20 de ani: EURIBOR la trei luni + 2,5%
 • pentru o perioadă de creditare de 20-30 de ani: EURIBOR la 3 luni +2,7%

Taxe şi comisioane suplimentare

 • gestiune lunară (0,1% aplicat la sold)
 • evaluarea imobilului: tarif standard
 • comision unic de analiză pentru obţinerea unei promisiuni de garantare de la aplicat FNGCIMM: 0, 15% aplicat la valoarea promisiunii emise de bancă (aplicat în cadrul construcţiilor).

Banca nu percepe comisioane pentru rambursarea anticipată parţială sau totală

Pe lângă garanţia ipotecii de rang I asupra locuinţei, banca mai percepe o garanţie care reprezintă un depozit colateral, constituit la BRD, reprezentând contravaloarea primelor 3 rate de dobândă.

Pe lângă comisioanele menţionate mai sus, se mai percepe, obligatoriu, o asigurare extinsă pentru toate riscurile, cesionată în favoarea statului român, în valoare de 0,135% din valoarea imobilului şi, facultativ, o asigurare de viaţă.

Ce cuprinde dosarul de credit

 • Declaraţie pe propria răspundere , autentificată la notar, potrivit căreia solicitantul nu deţine în proprietate o locuinţă, nici individual, nici în comun, cu soţul/soţia sau alte persoane şi nu are în derulare în credit ipotecar.
 • Cerere de credit completată şi semnată de către toţi participanţii cu venituri
 • Documente de identitate (carte de identitate, buletin)
 • Documente de venit
 • Documente referitoare la obiectul creditului (acte de proprietate, carte funciară, actele de identitate ale actualilor proprietari ai imobilului care urmează să fie achiziţionat – copii)
 • Documente de justificare a aportului propriu
 • Raport de evaluare a imobilului adus în garanţie, întocmit de un evaluator agreat de bancă

Documentele necesare întocmirii dosarului de credit

 • Acte de identitate ale solicitantului, inclusiv soţ/soţie sau co-împrumutaţi (copie şi original)
 • Certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie, original)
 • Adeverinţă de venit emisă de angajator pe baza formularului pus la dispoziţie de bancă (în original) – emisă cu maxim 30 zile calendaristice înaintea analizei, însoţită de:
 • Carte de muncă – primele trei pagini cu date semnificative şi ultimele trei pagini (copie – pe care scrie „Conform cu originalul”, semnătura şi ştampila persoanei care semnează), sau
 • Contract individual de muncă, inclusiv actele adiţionale ale acestuia (copie) dacă este cazul.

Prezent la emisiunea „Evenimentele zilei” de pe B1TV, directorul de promovare şi distribuţie persoane fizice din partea băncii care a acordat primul credit în cadrul programului „Prima Casă”, Adrian Jantea, a precizat că analiza unui dosar va dura aproximativ o săptămână, cu uşoare variaţii care depind de modul în care este întocmită documentaţia de către client, dar şi de Fondul de Garantare.