Potrivit unui comunicat al guvernului, decizia reprezintă una dintre măsurile aprobate miercuri de executiv, prin modificarea şi completarea OG 58/1988, pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a activităţii de turism în România. 

"Definirea funcţiei de ataşat de turism prin stabilirea în mod concret a competenţelor, rangului de reprezentativitate externă şi modalităţii de recrutare în vederea reprezentării intereselor României şi a sectorului economic al turismului la nivel internaţional vine în contextul desfiinţării reprezentanţelor de promovare turistică, urmare a recomandărilor Curţii de Conturi prezentate în Raportul de audit al performanţei fostei Autorităţi Naţionale pentru Turism. Potrivit ordonanţei, funcţiile de ataşat de turism pot fi ocupate, prin concurs sau examen, de angajaţi ai Ministerului Turismului, ai instituţiilor subordonate acestuia şi de personalul detaşat în minister", precizează sursa citată. 

Conform comunicatului, criteriile de selecţie şi modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului turismului şi al ministrului afacerilor externe iar stabilirea ţărilor şi a perioadei în care ataşatul de turism efectuează misiunea de reprezentare a României se realizează prin ordin al ministrului turismului, cu avizul MAE. 

"Pe perioada exercitării funcţiei de ataşat de turism, persoanelor care ocupă această funcţie li se suspendă de drept raportul de serviciu/contractul individual de muncă, conform legii, şi li se aplică dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Sumele necesare pentru trimiterea în străinătate a ataşatului de turism se asigură din bugetul MT, conform prevederilor legale privind drepturile în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate. Ataşaţii de turism se supun autorităţii şefului misiunii diplomatice din care fac parte în vederea îndeplinirii atribuţiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimiţătoare", potrivit aceleaşi surse. 

Totodată, ordonanţa aprobată miercuri introduce unele concepte adiţionale în turism: definirea noţiunilor de centru naţional sau local de informare şi promovare turistică, destinaţie turistică, organizaţie de management al destinaţiei. 

"Concret, se implementează conceptul de Organizaţie de Management al Destinaţiei, care va contribui la valorificarea potenţialului turistic, respectiv la creşterea circulaţiei turistice şi a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. Organizaţiile de Management al Destinaţiei vor funcţiona prin asocierea autorităţilor publice locale cu organizaţiile/federaţiile patronale din turism sau, după caz, cu reprezentanţi ai mediului privat din turism, care asigură realizarea politicii de marketing şi gestionarea coordonată a componentelor destinaţiei. În calitate de membru asociat, pot adera la OMD şi asociaţii de promovare, asociaţii profesionale, administratori ai ariilor protejate, mediu academic şi de formare profesională în turism", precizează comunicatul. 

Conform ordonanţei, Ministerul Turismului va elabora procedura de înfiinţare, funcţionare, acreditare şi reacreditare a organizaţiilor de management al destinaţiei, care va fi aprobată prin hotărâre de guvern. 

De asemenea, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii turistice a zonei şi a imaginii destinaţiei, se creează reţeaua de centre de informare şi promovare turistică la nivel naţional, care va include atât Centrele Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT), cât şi Centrele Locale de Informare şi Promovare Turistică (CLIPT). 

"Organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică se aprobă prin ordin comun al ministrului turismului şi ministrului de resort în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului. Reţeaua de Centre de Informare şi Promovare Turistică la nivel naţional va fi coordonată de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, în colaborare cu administraţiile publice locale şi/sau organizaţiile neguvernamentale de dezvoltare şi promovare turistică", se mai arată în comunicat. 

Guvernul precizează că principalul obiectiv al dezvoltării Centrelor Naţionale şi Locale de Informare şi Promovare Turistică va fi de a oferi, pe tot teritoriul ţării, un set integral de informaţii privind serviciile turistice, inclusiv de cazare, omogene ca şi conţinut, instrumente de suport şi mecanisme de lucru, cu scopul de a îmbunătăţi gradul de satisfacţie şi fidelizare a turiştilor care călătoresc prin România. 

AGERPRES