Curtea Constituțională vine cu precizări. Conform informațiilor transmise, legea privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 reglementează exclusiv măsuri de ordin tehnic, ci nu creşterea sau diminuarea punctului de pensie.

„Deşi parte dintre critici au o redactare generală, în sensul că se referă şi la un alt act normativ, ce formează obiectul altei sesizări adresate Curţii Constituţionale, legea criticată în prezenta cauză reglementează exclusiv măsuri de ordin tehnic, iar nu creşterea sau diminuarea punctului de pensie, această problematică nefăcând obiectul acestei sesizăr”, precizează Curtea Constituţională în motivarea deciziei de respingere a sesizării Guvernului asupra actului normativ.

Curtea Constituțională vine cu precizări

De asemenea, judecătorii constituţionali spun că, în cauză, controlul de constituţionalitate are ca obiect o lege de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat, ipoteză specifică, ce impune o aplicare corespunzătoare a considerentelor deciziilor Curţii Constituţionale în materie.

„Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.136/2020 supusă aprobării prin lege şi motivarea acesteia oferă informaţiile necesare fundamentării deciziei Parlamentului, context în care eventuala obligare a acestuia din urmă de a solicita o altă informare de la Guvern apare ca un act pur formal, fără nicio finalitate.

Cât priveşte sursa de finanţare, aceasta este precizată în corelaţie cu amendamentul propus şi adoptat în Parlament, menţionându-se în mod expres: ‘sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale’. Or, articolul 138 alin.(5) din Constituţie nu se referă la existenţa ‘in concreto’ a unor resurse financiare suficiente la momentul adoptării legii, ci la faptul că acea cheltuială să fie previzionată în deplină cunoştinţă de cauză în bugetul de stat pentru a putea fi acoperită în mod cert în cursul anului bugetar”, transmite CCR.

„Dacă Guvernul nu are resurse financiare suficiente, poate să propună modificările necesare pentru asigurarea lor, în virtutea dreptului său de iniţiativă legislativă (…). Astfel fiind, sunt neîntemeiate şi criticile formulate în raport cu prevederile art.111 alin.(1) şi ale art.138 alin.(5) coroborate cu art.147 alin.(4) din Constituţie”, arată sursa menționată.

Trebuie menționat că CCR a respins în data de 13 februarie sesizarea Guvernului asupra legii privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, stabilind că actul normativ este constituţional.