Sesizarea a fost formulată de 35 de senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal şi Partidului Poporului – Dan Diaconescu.

În 4 iunie, Guvernul a decis reducerea numărului de membri ai Consiliului de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară de la 17 la 11 şi a stabilit un impozit de 85% pentru veniturile reprezentând salarii compensatorii acordate după încetarea contractului de muncă sau a mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere din cadrul ASF.

La acea dată, Executivul a adoptat o ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea OUG 93/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Prin adoptarea acestui act normativ, Guvernul a urmărit majorarea veniturilor şi reducerea cheltuielilor publice.

Ordonanţa prevedere că ‘numărul de membri ai Consiliului de conducere al Autorităţii de Supraveghere Financiară se reduce de la 17 la 11”.

”De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară are obligaţia de a vira la bugetul de stat o cotă de 80% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului şi prin excepţie de la prevederile Legii 571/2003 se stabileşte o cotă de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de conducere din cadrul ASF şi din cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit alin.(2) al art.1 din OUG nr.93/2012′, preciza Executivul.

ASF a reunit Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

În 4 iulie, CCR a respins ca inadmisibilă sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea Hotărârii Parlamentului nr. 54 din 18 iunie 2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, formulată de 56 deputaţi PDL şi PP-DD. AGERPRES