,,Ţinând cont de realităţile economice actuale în care antreprenorii români şi companiile multinaţionale ce activează în România au nevoie de personal calificat pentru a-şi dezvolta producţia şi pentru a dinamiza exporturile, susţinem reconfigurarea strategiei sistemului educaţional profesional. În contextul în care România a pierdut peste 642.000 de locuri de muncă în perioada crizei economice, încasările la bugetul de stat au scăzut, iar masa salarială s-a diminuat cu 11 miliarde de euro – realităţi ce indică necesitatea creării de locuri de muncă, sistemul cameral poate contribui la relansarea domeniilor ce au nevoie de forţă de muncă adecvat calificată', se arată în comunicatul CCIR.

Luând în considerare tendinţa aproape naturală a celor mai mulţi tineri de a se îndrepta către învăţământul superior, deşi mulţi dintre ei nu au abilităţile şi cunoştinţele necesare parcurgerii şi absolvirii acestuia, Camera de Comerţ şi Industrie a României consideră că orientarea absolvenţilor învăţământului gimnazial spre învăţământul profesional va reprezenta un beneficiu real pentru mediul de afaceri, cât şi o oportunitate pentru tineri de a se integra rapid pe piaţa muncii.

Camera de Comerţ si Industrie a României apreciază că dispune de infrastructura necesară pentru colectarea necesarului de contracte de instruire practică, prin reţeaua membrilor săi, obţinând astfel informaţii fundamentale pentru elaborarea planului de şcolarizare din zona formării profesionale. Punctual, Camerele de Comerţ vor prelua şi dezvolta activităţile de învăţământ vocaţional, implicându-se totodată în planificarea acestuia şi în identificarea, de la o promoţie la alta, a necesarului de forţă de muncă.
,,Drept rezultat, cifrele de şcolarizare nu vor mai fi stabilite doar pentru a conserva catedrele existente, ci în funcţie de cerinţele pieţei. În perioada următoare, Camera de Comerţ şi Industrie a României se va implica activ în susţinerea învăţământului profesional, construind un dialog orientat către rezultate între Ministerul Educaţiei Naţionale şi agenţii economici', spun reprezentanţii CCIR