Valoarea activelor totale calculată în euro reprezintă aproximativ 4,25 miliarde euro. În raport cu PIB-ul estimat pentru anul 2014 (674,3 miliarde lei) activele totale reprezintă 2,8% din PIB.

Pensiile administrate privat (Pilonul II) la 30 septembrie 2014.

La data de 30 septembrie 2014, erau înregistrate 6,2 milioane de persoane ca participanți în sistemul pensiilor administrate privat (+4,19% față de perioada similară a anului trecut). Din cele 6,2 milioane persoane înregistrate, aproximativ 171 mii de persoane nu au avut nicio contribuție virată de la începutul Pilonului II în România (mai 2008), numărul participanților cu cel puțin o contribuție fiind de 6,02 milioane.

Valoarea activelor nete înregistrate de fondurile de pensii private aferente Pilonului II a fost de 17,78 miliarde lei (4,03 miliarde euro), în creștere cu 27,52% față de 31 decembrie 2013.

3,19 milioane de participanți au avut contribuții repetitive, în perioada mai 2008 – septembrie 2014, iar numărul participanților cu contribuții lunare, în luna septembrie 2014, a fost de 3,76 milioane (60,68% din total participanți) în scădere ușoară față de 31 decembrie 2013 (61,55% din total participanți). Contribuția medie în luna septembrie a celor 3,76 milioane de participanți a fost de 89,84 lei.

Valoarea medie a unui cont în Pilonul II a fost de 2.953 lei (aproximativ 669 euro).

Valoarea medie a unui cont în Pilonul II pentru cei 3,19 milioane participanți care au avut contribuții lunare repetitive, în perioada mai 2008 – septembrie 2014, este de 4.189 de lei (aproximativ 950 euro), în creștere cu 25% față de 31 decembrie 2013.

Aproximativ 569.000 de persoane aveau valori ale contului cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Aproximativ 266.000 de persoane aveau valori ale contului de peste 10.000 de lei.

Cota de contribuţie

De la 1 ianuarie 2014, cota de contribuție pentru Pilonul II este de 4,5 puncte procentuale (din contribuțiile pentru asigurări sociale), cu 0,5 puncte procentuale mai mult față de cota din anul 2013. Primele contribuții majorate virate au fost cele pentru luna martie 2014 (calculate la salariile brute aferente lunii ianuarie 2014).

Structura investițiilor (portofoliilor) fondurilor de pensii administrate privat – Pilonul II, la 30 septembrie 2014, după primele 5 clase de instrumente financiare.

Valoarea în portofoliile fondurilor de pensii a plasamentelor în acțiuni s-a majorat, la 30 septembrie 2014, până la 3,38 miliarde lei, în creștere cu 113,04% față de 30 septembrie 2013 și cu 57,8% față de 31 decembrie 2013.

La data de 30 septembrie 2014, 93,94% din activele fondurilor de pensii (Pilonul II) erau plasate în România, în principal în titluri de stat, acțiuni, depozite bancare.

Față de 31 decembrie 2013, acțiunile și-au majorat ponderea în plasamente (+3,64 puncte procentuale, respectiv o creștere a ponderii în total active până la 19,01%), titlurile de stat au avut o pondere relativ constantă (67,74%), iar depozitele bancare au cunoscut o diminuare a ponderii (-3,49 puncte procentuale a ponderii în total active, până la 5,04%).

Rata medie de rentabilitate anuală a tuturor fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II), calculată pentru ultimele 24 de luni, a fost de 9,8748%, iar rata de rentabilitate minimă a fondurilor de pensii cu grad de risc mediu a fost de 5,0074%.

Pensiile facultative administrate privat (Pilonul III)

La data de 30 septembrie 2014, în cele 10 fonduri de pensii facultative erau înregistrați 336.456 participanți (+7,37% față de 31 decembrie 2013).

Valoarea activelor nete înregistrate de fondurile de pensii private a fost de 976,27 milioane lei (221 milioane euro), în creștere cu 20,29% față de 31 decembrie 2013.

Valoarea medie a unui cont în Pilonul III a fost de 2.902 lei (aproximativ 658 euro), în creștere cu 12% față de 31 decembrie 2013.

Ponderea plasamentelor în titluri de stat a crescut ușor față de 31 decembrie 2013, de la 64,21% la 65,69%, în timp ce ponderea plasamentelor în acțiuni s-a majorat, de la 18,95% la 21,41%, în același interval de timp.

Totodată, pentru Pilonul III, plasamentele în obligațiuni corporative au depășit, pentru prima oară, plasamentele în depozite bancare.

La data de 30 septembrie 2014, 92,94% din activele fondurilor de pensii facultative erau plasate în România, diferența fiind reprezentată de investiții în state ale Uniunii Europene (5,63%) și obligațiuni ale organismelor străine neguvernamentale (BERD, BEI, BM), respectiv 1,43%.