Creșterea ratei inflației ar putea reflecta revenirea pe plus a economiilor europene. În perioadele de creștere anterioare crizei, ratele inflației în statele care au adoptat moneda euro au variat între 2,1% în 2003 și 2004 și 3,3% în 2008.

În ultimii doi ani, estimările Eurostat în acest domeniu s-au dovedit a fi corecte în 21 de cazuri și au diferit cu 0,1 puncte procentuale față de ratele reale în alte trei situații. Zona euro cuprinde 16 state din UE, cu 317 milioane de locuitori și are un PIB de peste 8.000 de miliarde de euro (circa 15% din produsul intern brut mondial).