Încasările din timbrul de mediu s-au cifrat, în primele trei luni din 2015, la 136,8 milioane lei, cuantumul total ajungând, astfel, la doi ani de la implementare, la 1,487 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) în Nota de fundamentare a proiectului de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Conform sursei citate, totalul sumelor încasate cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule şi taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se situează la valoarea de 3.480.694.456 lei, din care 2.776.941.066 lei reprezintă taxa pe poluare pentru autovehicule, iar 703.753.390 lei taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. De asemenea, cuantumul estimativ total al restituirilor, reprezentând plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, inclusiv dobânzi, cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, este 1.054.080.917 lei.

În acest context, în document se menţionează că valoarea ce urmează a fi restituită pe cale administrativă, reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculată ca diferenţă între valoarea încasată şi valoarea restituită, este de 2.426.613.539 lei, iar eşalonat pe parcursul a 5 ani cuantumul se situează la 485.322.707 lei/an. În plus, sumele ar trebui actualizate cu dobânzi calculate până la data plăţii integrale, precum şi cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Pe de altă parte, estimările referitoare din timbrul de mediu arată că, până la data de 31 martie 2015, s-au încasat 1.487.908.164 lei, astfel: 637.509.658 lei, în 2013, 713.578.602 lei, în 2014, respectiv 136.819.904 lei în intervalul ianuarie-martie 2015. În data de 15 martie 2013, a intrat în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto este calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2, înscrise în cartea de identitate a maşinii.

Timbrul de mediu se aplică pentru autovehiculele din categoria M1, M2, M3, cu precizarea că pentru categoria de autoturisme cu normă de poluare Euro 5, Euro 4 şi Euro 3 formula ia în calcul în proporţie 100% emisia de CO2, iar pentru autoturismele cuprinse în normele de poluare non-euro, Euro 1 şi Euro 2 se aplică actuala formulă prevăzută prin Legea 9/2012, ce ia în calcul capacitatea cilindrică. Pe de altă parte, taxa creşte pentru maşinile Euro 3 şi Euro 4 în cazul versiunilor diesel.

Ministerul Mediului supune dezbaterii publice, până în data de 25 iulie, un proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Documentul vizează, având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în mai multe cauze, o serie de aspecte, printre care: instituirea obligaţiei de plată a timbrului de mediu cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în situaţia autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule; actualizarea cu dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între perceperea nejustificată a taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi rambursarea acesteia; rezolvarea cererilor de restituire transmise de către contribuabili în termen de 90 de zile de la înregistrare.

Sursa: AGERPRES