Conform Companiei Naţionale de Administare a Infrastructurii Rutiere, construţia celor 51 km de autostrad costă  2.67 miliarde lei, fără TVA.

Lotul 1 (km 52+070 – km 69+000), are o lungime de 16,93 km și o valoare de 923.005.681 lei, fără TVA.

Lotul 2 (km 69+000 – km 85+300), are o lungime de 16,30 km și o valoare 881.733.487 lei, fără TVA.

Lotul 3 (km 85+300 – km 100+765), are o lungime de 18 km și o valoare de 866.336.303 lei, fără TVA.

Durata contractelor de proiectare și execuție este de 42 de luni, din care 12 luni proiectare și 30 de luni construcția propriu zisă. Cele trei loturi ale Autostrăzii de centură a Capitalei, vor asigura legătura între Autostrada București – Pitești și Autostrada București – Constanța. Pentru această procedură de licitație se aplică criteriul de atribuire “cel mai bun raport calitate-preț”, în care ponderea prețului este de 60%. Ulterior depunerii ofertelor se va desfășura procesul de evaluare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 și ale HG 395/2016.

Pentru corectitudinea procesului de evaluare a ofertelor au fost desemnați observatori din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice – ANAP. Ulterior desemnării ofertelor câștigătoare și după finalizarea eventualelor contestații la rezultatul procedurilor, CNAIR va semna contractele. Acest proiect face parte din Master Planul General de Transport și va fi finanțat din POIM 2014-2020 (fonduri europene nerambursabile).