Operatorii de la casele de schimb valutar vor fi obligaţi să informeze în scris clienţii, anterior efectuării tranzacţiei, asupra cursului de schimb practicat şi a sumei pe care o primesc.

„Dreptul consumatorilor de a fi informaţi în mod corect, complet şi precis asupra cursurilor de schimb valutar se concretizează în obligaţia operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de schimb valutar de a informa consumatorul, în scris, înainte de operaţiunea efectivă de schimb valutar, asupra cursului practicat şi asupra sumei ce urmează a fi înmânată consumatorului, prin completarea unui formular de acceptare a tranzacţiei, semnat de ambele părţi, astfel încât consumatorul să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională”, se arată într-un ordin al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), publicat în Monitorul Oficial, citat de Mediafax.

Formularul de acceptare a tranzacţiei va fi scris pe o singură pagină de format A5, vizibil şi lizibil, şi trebuie să cuprindă obligatoriu informaţii referitoare la denumirea şi adresa operatorului economic, data emiterii, numele şi prenumele consumatorului, seria şi numărul de buletin/carte de identitate/paşaport a/al acestuia, suma tranzacţionată, suma ce urmează a fi încasată de consumator, semnătura operatorului şi cea a consumatorului, precizează sursa citată.

Cursurile trebuie afişate în culori uşor vizibile

Formularul-tip va fi întocmit atât în limba română, cât şi în limba engleză, în două exemplare, un exemplar pentru consumator, iar celălalt pentru operatorul economic.

„Instituţiile financiar-bancare au obligaţia de a informa consumatorii cu privire la cursurile de schimb ale valutelor tranzacţionate prin sisteme electronice, ce pot permite un afişaj vizibil, lizibil şi uşor accesibil consumatorilor, amplasate în interiorul punctelor de lucru, lângă ghişeul de schimb valutar”, se mai arată în document.

Ordinul mai arată că, în cazul în care se efectuează operaţiuni de schimb valutar cu monede sau bancnote uzate, rupte sau ieşite din uz, monede ori instrumente de plată exprimate în valută, de tipul voucherelor, cecurilor de călătorie şi altele asemenea, operatorul economic respectiv va afişa separat, numai în interiorul casei de schimb valutar, cursul de schimb practicat în aceste cazuri.

Documentul prevede că operatorii au obligaţia de a-i informa pe consumatori asupra cursurilor de schimb valutar, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru cele de cumpărare de valută, prin afişare, la loc vizibil a informaţiilor, atât în interiorul, cât şi în exteriorul casei de schimb valutar.

Totodată, operatorii vor fi obligaţi să afişeze cursurile de schimb valutar în exteriorul casei de schimb, atât pentru operaţiunile de vânzare, cât şi pentru operaţiunile de cumpărare, pe un suport sau panou unic, într-o culoare contrastantă faţă de culoarea de fond a panoului.

SURSA: Mediafax