Mai precis, un număr de 60.420 de pensionari vor putea beneficia de bilete de tratament balnear în anul 2023, prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Guvernul a alocat în acest an suma de 300.000.000 lei pentru bilete de tratament

Guvernul a alocat în acest an suma de 300.000.000 lei pentru bilete de tratament balnear. Acestea includ tariful pentru 12 zile de tratament balnear și vor fi repartizate pe maximum 19 serii, pentru un sejur de 16 zile.

Amintim că acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament persoanelor îndreptățite, în limita numărului de locuri asigurate în unitățile de tratament din proprietatea CNPP, precum și a numărului de locuri contractate cu alți operatori economici de profil și a sumelor alocate pentru această prestație prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

De asemenea, pot solicita bilete de tratament pensionarii și asigurații sistemului public de pensii. Un procent de maxim 15% din numărul total al biletelor va fi acordat, gratuit, beneficiarilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi persoanelor care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale.

La cele 60.420 de locuri se vor adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat, bilete de tratament balnear contractate cu alți operatori economici de profil, după încheierea unor contracte subsecvente, în baza unui nou acord cadru.

Sunt necesare următoarele acte pentru obținerea biletelor

Totodată, informațiile publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că sunt necesare următoarele acte pentru obținerea biletelor.

  • document de plată (după caz, talonul privind drepturile de pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, în original sau copie, care se va prezenta la momentul eliberării biletului);
  • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi, care se va prezenta la momentul eliberării biletului;
  • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original la momentul eliberării biletului).