Ultimele date ale CNPP privind pensionarii din România

Conform datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), în luna februarie 2024, în România erau înregistrați un total de 4.756.438 de pensionari. Această cifră reflectă o ușoară scădere față de luna precedentă, cu 3.273 de persoane mai puțin.

Pensia medie înregistrată în această perioadă a fost de 2.246 de lei, conform datelor centralizate de CNPP. Analiza datelor relevă că un segment semnificativ al pensionarilor, respectiv 640.155 de persoane, au avut perioade lucrate în agricultură, pensia medie în această categorie situându-se la 638 de lei.

Dintre pensionarii din sistemul public de pensii, un număr de 3.813.257 de persoane s-au pensionat la limita de vârstă, din care 2.190.857 erau femei. Pensia medie pentru această categorie a fost de 2.503 de lei.

În ceea ce privește tipurile de pensii acordate în luna februarie 2024, 5.306 de persoane au beneficiat de pensie anticipată, cu o pensie medie de 3.156 lei, în timp ce 89.782 de persoane au primit pensie anticipată parțială, cu o pensie medie de 2.305 lei. Pensia de invaliditate a fost acordată unui număr de 395.305 de persoane, cu o pensie medie de 964 lei, dintre care 44.991 de persoane pentru gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 830 lei.

Pensia de urmaș a fost acordată în luna februarie 2024 unui număr de 452.662 de persoane, cu o pensie medie de 1.174 lei, în timp ce 126 de pensionari au beneficiat de ajutor social, cu o medie de 544 lei.

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu, în creștere

În ceea ce privește numărul beneficiarilor de pensii de serviciu acesta a fost, în februarie 2024, de 11.053 persoane. Cifra este în creştere cu 167 de persoane comparativ cu luna anterioară, cei mai mulţi (5.522) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, conform datelor centralizate de CNPP.

În cazul beneficiarilor Legii 303/2002 s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 23.180 lei, din care 20.564 lei cota suportată din bugetul de stat, iar 6.551 de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat, în luna februarie, 744 de persoane. Pensia medie era de 6.642 de lei, din care 3.047 de lei suportaţi de la bugetul de stat.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 781 de persoane, pensia medie ridicându-se la 5.726 de lei (3.126 de lei de la bugetul de stat).

Conform Casei Naţionale de Pensii Publice, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.374 de pensionari, iar pensia medie se ridica la 12.925 de lei, din care 8.366 lei suportaţi din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 610 de persoane, media fiind de 9.704 de lei, din care 3.107 lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.022 de pensionari, pensia medie fiind de 5.908 de lei, din care 3.137 de lei suportaţi din bugetul de stat.