‘Reducem treptat, în următorii 4 ani, CAS datorat de angajator cu 5 puncte procentuale, până în 2016’, precizează Programul de Guvernare al USL pentru perioada 2013-2016.

Pe de altă parte, este vizată ‘reducerea barierelor şi costurilor administrative pentru angajatori, cu până la 18%’, una dintre măsuri fiind crearea ‘cardului de asigurat în sistemul asigurărilor sociale (…) care va creşte transparenţa informaţiilor personale prin posibilitatea beneficiarului de a accesa informaţiile privind asigurările sociale proprii, dar şi a controlului din birou’.

În domeniul salarizării se are în vedere creşterea progresivă a salariului minim pe economie, până în anul 2016, până la nivelul de 1.200 lei.

Nu în ultimul rând, în Programul de Guvernare se reafirmă susţinerea realizării efective a egalităţii de şanse, inclusiv prin eliminarea diferenţelor salariale existente între bărbaţi şi femei pe piaţa muncii din România.

În legătură cu pensiile, este anunţată introducerea Pilonului IV, facultativ, pentru pensii ocupaţionale, bazat pe contribuţia asiguratului şi a angajatorului.

Introducerea sistemului facultativ de pensii ocupaţionale ‘elimină nedreptăţile create beneficiarilor pensiilor speciale de noua lege a pensiilor şi totodată creează posibilitatea pentru stimularea pe termen lung a profesiilor cu grad mai mare de uzură’.

Pentru lucrătorii din agricultură va fi creat un sistem special care să conducă şi la ‘creşterea responsabilităţii pentru veniturile de bătrâneţe a persoanelor care lucrează în activităţi ocazionale şi sezoniere’.

Între alte măsuri prevăzute în Programul de Guvernare se numără ‘schimbarea principiilor care guvernează sistemul public de pensii, prin centrarea sistemului pe principiul contributivităţii şi al responsabilităţii individuale printr-un sistem de conturi individuale de economisire pentru pensia publică (Pilon I) cu asigurarea pe perioada de tranziţie către noul sistem a măsurilor de atenuare a costurilor reformei, fără afectarea veniturilor beneficiarilor în plată sau cu perioadă de acumulare mică’.

În perioada vizată de Programul de guvernare va avea loc o degrevare a bugetului asigurărilor sociale de stat de cheltuieli care pot fi suportate din alte surse de finanţare, cum ar fi, de exemplu, ‘plata de la bugetul de stat a indemnizaţiei de însoţitor, acordată invalizilor de gradul I’.

Pe de altă parte, candidatul desemnat pentru portofoliul Muncii, Mariana Câmpeanu, a declarat joi că, în 2013 pensiile vor fi indexate ‘potrivit Legii’.

SURSA: Agerpres