Ce cântăreşte mai mult în preţul unei consultaţii: chiria pentru spaţiul clinicii sau salariul medicului ? La solicitarea revistei „Capital”, câteva dintre cele mai importante clinici din ţară descifrează raţionamentul din spatele preţurilor practicate.

Centrul Medical Unirea – Sergiu Neguţ, director executiv
„Pentru consultaţii avem costuri directe cu personalul medical (medici şi asistente) de până la 60%, costuri indirecte de circa 25% (chirie, utilităţi, consumabile medicale, personal administrativ) şi circa 15% marjă pentru investiţii. În cazul serviciilor mai intense în capital, care folosesc aparatură, costurile directe scad ca pondere, dar creşte ponderea amortizării aparatelor.
Pentru serviciile spitaliceşti, raportul între costurile fixe şi cele variabile înclină mai mult în favoarea costurilor fixe, iar costul investiţiilor care se regăsesc în amortizări este atât de mare încât face ca marja să fie negativă pentru o perioadă lungă de la lansare.”

Medsana – Vassilis Chaniotis, director general
„La investigaţii medicale, cea mai mare pondere este reprezentată de remuneraţia personalului medical (50%), urmată de consumabile (10%), amortizarea aparaturii (10%) şi costuri indirecte (chirie, costuri administrative – 15%).
La analizele medicale, cel mai mare procent (70%) este reprezentat de costurile cu reactivii şi consumabilele aferente.”

Polisano – Dan Roşca, director
„În funcţie de specialitatea medicală, complexitatea investigaţiilor, creşterea costurilor cu consumabilele necesare: aproximativ 35%-50% personal medical, 8-14% chirii.”

Medlife – Ciprian Ciobanu, director de vânzări
„Componenţa preţurilor în cazul afacerii noastre poate fi estimată în felul următor: 60%  salariile, 20% chiria şi amortizările, 10-15% consumabile, reactivi, utilităţi, 5-10% marja de profit.”

Gral Medical – Robert Chiţan, director de marketing
„Deşi fundamentarea costurilor ne poate oferi informaţii pertinente, preţul final se stabileşte diferit pe fiecare categorie de produs (investigaţii de specialitate, analize de laborator), iar componenţa preţurilor diferă enorm. Un exemplu concludent este cel legat de serviciile oferite de clinică şi analizele de laborator. Dacă la o clinică 5% din costuri sunt reprezentate de consumabile, iar 50% de salariile personalului medical, la laborator este aproape invers: 30% consumabile directe şi 30% salarii personal.
Mai există o diferenţiere, în funcţie de centre, unde cheltuielile indirecte (chirii, amortizări, utilităţi) diferă, motiv pentru care se măreşte sau se micşorează rata de profit, însă acest lucru nu impiedică uniformizarea preţurilor.”

Fundaţia „Victor Babeş” – Victoria Iancu, director de marketing
„Stabilirea preţului final al unui serviciu se bazează pe cuantumul costurilor fixe şi variabile: plata personalului medical, cheltuielile cu energia şi apa, telecomunicaţiile, dobânzile, amortizarea, cheltuielile cu salariile şi asigurările sociale, costul reactivilor şi al consumabilelor.

  • 25-30% materii prime, consumabile
  • 50% salarii şi cheltuieli salariale
  • 8-10% amortizare
  • 4-5% regie

Medicover – Ana Maria Plugaru, sales&marketing director
„Şi în servicii medicale, ca şi în alte domenii, o mare parte din preţul unui serviciu este reprezentat de resursa umană care livrează acel serviciu, de aparatură şi de consumabilele necesare livrării. Urmează cheltuielile administrative şi de suport, care asigură şi ele capacitatea normală de funcţionare a unui furnizor de servicii.
Datorită puterii de cumpărare diferite şi, nu în ultimul rând, diferenţei de costuri de livrare a serviciului, tarifele din provincie pot diferi de cele din Bucureşti.”