Cardurile de energie expiră pe 31 martie

Până la data de 31 martie 2024, va fi posibilă utilizarea cardurilor de energie. Aceste carduri au fost emise pentru a permite beneficiarilor să achite atât facturile curente, cât și cele restante pentru consumul de energie de la adresa de domiciliu. Cu toate că expiră în această lună, mai sunt câteva zile la dispoziție pentru a folosi fondurile disponibile.

În ultimele două sezoane reci, românii cu venituri reduse au beneficiat de carduri de energie încărcate anual cu două tranșe a câte 700 de lei, totalizând 1.400 de lei pe an. Programul a fost prelungit anul trecut, permițându-le celor care aveau bani necheltuiți pe carduri la finalul anului 2023 să îi folosească în continuare.

Astfel, românii pot cheltui banii de pe cardurile de energie până la sfârșitul acestei luni, respectiv până la 31 martie 2024. Orice sume rămase neutilizate vor fi pierdute, conform normelor stabilite de autorități. Este important ca beneficiarii să utilizeze aceste fonduri înainte de expirarea termenului limită pentru a evita pierderile financiare.

Cine a beneficiat de cardurile de energie:

  • Pensionarii cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv pensionarii de invaliditate cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv
  • Persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv familiile cu alocații de susținere
  • Familiile/ persoanele care beneficiază de ajutor social.

Se beneficiază o singură dată

Persoanele care îndeplinesc criteriile pentru mai multe categorii de sprijin vor beneficia de acest ajutor doar o singură dată. În cazul în care la aceeași adresă de domiciliu locuiesc mai mulți beneficiari, sprijinul se va acorda doar o singură dată pentru fiecare loc de consum.

Cu toate acestea, pe cardurile de energie vor fi înregistrate numele tuturor beneficiarilor care împart aceeași adresă de domiciliu. Acest lucru asigură transparența și evidența corectă a beneficiarilor și a utilizării cardurilor de energie.

Unde se pot plăti facturile cu cardurile de energie:

  • la orice subunitate a Poștei Române;
  • la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului;
  • online, pe site-ul Poștei Române, accesând link-ul: https://www.posta-romana.ro/sprijin-pentru-romania.html

Documente necesare:

  • Cardul de energie (primit prin Poșta Română);
  • Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire, care poate fi și olograf, în cazul beneficiarilor care nu se pot deplasa, și actul de identitate al împuternicitului și al beneficiarului);
  • Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)”, transmite Poşta Română.

Reamintim că există posibilitatea de a retrage banii rămași pe cardurile de energie în numerar, în anumite condiții. Conform prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii menționați în articolul 3 alineatul (1) pot solicita în numerar sumele achitate pentru achiziționarea de lemn de foc la oficiile poștale. Această măsură este aplicabilă prin excepție de la prevederile inițiale ale ordinii, fiind inclusă pentru a asigura un mecanism de acces la fonduri pentru acești beneficiari.