În caz de urgență medicală, cardul îţi facilitează accesul la aceleași servicii publice de sănătate de care beneficiază și cetățenii țării respective. Dacă trebuie să primești îngrijiri medicale într-o țară în care aceste servicii se plătesc, îți vei primi banii înapoi fie la fața locului, fie la întoarcerea acasă.
Tratamentele planificate în avans nu sunt acoperite de cardul european de asigurări de sănătate, ci necesită o autorizare prealabilă. Cardul este valabil în toate statele UE – inclusiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția – şi se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă ca persoană asigurată, costul lui fiind suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Membrii unei familii care călătoresc împreună trebuie să dețină fiecare propriul său card.
Cum procedezi
Pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost postat un formular care trebuie completat, listat, semnat și depus la sediul casei teritoriale. Cererea trebuie însoțită de o copie de pe buletinul sau cartea de identitate (certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani) și de dovada calității de asigurat pe ultimii cinci ani.
Cardul se eliberează în termen de șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Documentul astfel obținut este valabil de șase luni, în oricare dintre țările enumerate mai sus. „În cazul în care un asigurat posesor al cardului european are nevoie de îngrijiri medicale când se află în şedere temporară (pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, dar nu mai mult de șase luni) într-unul din statele în care acest card este valabil, va putea beneficia de servicii medicale într-una din unităţile sanitare din statul respectiv, prin simpla prezentare a documentului în cauză“, ne-au explicat reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Aceștia spun că, în funcţie de legislaţia ţării în care se află asiguratul român, serviciile medicale (inclusiv medicamentele) ce au devenit necesare şi au fost acordate în regim de urgenţă sunt gratuite pentru asigurat, iar în cazul în care sunt suportate de către acesta, costurile îi vor fi rambursate. Astfel, în baza unei cereri formulate ulterior către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă ca persoană asigurată, însoţită de documentele justificative, asiguratului i se pot rambursa costurile acestor servicii în conformitate cu procedura instituită pentru utilizarea formularului E 126.
În cazul în care ai uitat să soliciți cardul înainte de a pleca din țară, l-ai pierdut sau ți-a fost furat, documentul poate fi solicitat de către furnizorul de servicii medicale casei de asigurări de sănătate din țara respectivă (instituția corespondează cu CNAS), prin intermediul formularului E107. De asemenea, documentul poate fi solicitat, în scris sau telefonic, de către asigurat sau de o rudă a acestuia, Casei Județene sau Naționale de Asigurări de Sănătate.  Dacă furnizorul de servicii medicale refuză să recunoască acest card, asiguratul poate deconta, la întoarcerea în țară, cheltuielile suportate integral, în baza documentelor justificative.
Cât durează până când banii sunt rambursați? „Nu există un termen stabilit. Depinde de cât timp durează corespondența cu instituția care a furnizat serviciile medicale“, ne-au răspuns oficialii CNAS.

Atenție

Înainte de a pleca în concediu, interesează-te dacă țara de destinație a adoptat sistemul de coplată a serviciilor medicale. Suma aferentă contribuției personale nu se rambursează, ci trebuie suportată de asigurat.