„De asemenea, aveţi Centrala de la Iernut şi nu întâmplător astăzi ar fi trebuit, dacă nu era o implicare masivă a Guvernului, a primului ministru, a mea, de a reuşi să repunem pe tapet în două etape. Expira contractul de realizare, ştiţi că nu este gata, şi cu implicarea EximBank-ului am repus-o pe rol, am prelungit programul naţional de investiţii în aşa fel încât vă pot spun e, şi vom veni să verifică şi stadiul lucrărilor la faţa locului, Centrala de la Iernut va putea fi pusă în funcţiune anul acesta, spre sfârşitul anului”, a declarat Virgil Popescu.

Termenul iniţial de finalizare a noii centrale termoelectrice a SNGN Romgaz de la Iernut era 31 ianuarie 2020.

Posibilitatea accesării pieţelor de energie electrică

Prin această investiţie, Romgaz are posibilitatea accesării pieţelor de energie electrică şi, totodată, această centrală este şi de importanţă strategică pentru sistemul energetic naţional.

Investiţia în valoare de circa 269 milioane de euro, fără TVA, era prevăzută ca 75% din sumă să provină din fondul Romgaz, iar 25% reprezenta o finanţare nerambursabilă din Planul Naţional de Investiţii.

Această investiţie constă în realizarea unei centrale complet noi, moderne, o centrală de reglaj, care va contribui la o mai bună stabilitate a sistemului energetic, cel puţin în zona Transilvaniei şi nu numai.

Conducerea Romgaz a precizat că, în anul 2016, SNGN a desfăşurat o procedură de atribuire prin licitaţie deschisă în urma căreia a încheiat cu ofertantul câştigător, asocierea formată din Duro Felguera Spania şi Romelectro România, un contract de lucrări ce are ca obiectiv realizarea „la cheie” a proiectului de dezvoltare şi modernizarea termocentralei Iernut, respectiv proiectarea, livrarea echipamentelor, execuţia lucrărilor necesare şi punerea în funcţiune.

Termocentrala Iernut, construită în urmă cu 50 de ani, a trecut la data de 30 martie 2012 în proprietatea Romgaz, în contul datoriei de 150 de milioane de euro pe care compania Electrocentrale Bucureşti o avea către compania de gaz. Centrala utilizează drept combustibil gazele naturale, având şase grupuri şi o putere instalată totală de 800 MW, este încă în funcţiune şi va funcţiona în paralel cu noua centrală.

După preluarea Termocentralei Iernut, Romgaz a decis să îşi extindă activitatea şi în domeniul producerii de energie electrică. Astfel, şi-a propus eficientizarea activităţii prin realizarea unor investiţii pentru creşterea randamentului Centralei termoelectrice (CTE) Iernut la minimum 55%, dar, în acelaşi timp, şi încadrarea în cerinţele de mediu şi mărirea siguranţei de exploatare.

S-a decis dezvoltarea CTE Iernut din cadrul Sucursalei de Producţie Energie Electrică prin construcţia unei centrale termoelectrice noi, într-o variantă constructivă ciclu combinat cu turbine cu gaz, la o putere instalată de maximum 430 MW şi eficienţă electrică brută la sarcina nominală de peste 56%.

Prin noua centrală, conducerea Romgaz susţine că eficienţa producerii energiei electrice va creşte la 56,42%, faţă de randamentul actual de circa 35% – 39%, va scădea consumul de combustibil gaze naturale şi implicit emisiile. În plus, se vor reduce costurile de producere a energiei electrice şi va creşte siguranţa în exploatare.

Sursă foto: INQUAM Alexandra Pandrea