Evenimentul, coordonat împreună cu Ambasada României în Liban şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, se bucură de sprijinul preşedintelui Adunării Naţionale a Republicii Libaneze, domnul Nabih Berri şi a domnului Mohammad Hachem, secretar general al Uniunii Culturale Mondiale Libaneze.

Forumul România – Liban – Africa îşi propune, ca obiective principale: facilitarea pătrunderii pe piaţa africană a oamenilor de afaceri români, prin intermediul oamenilor de afaceri libanezi stabiliţi în Africa de Vest; stabilirea de parteneriate între oamenii de afaceri români şi libanezi; identificarea de modalităţi concrete pentru realizarea de investiţii în parteneriat în România (de către oamenii de afaceri libanezi), respectiv în Liban (de către oamenii de afaceri români).

De ce Africa?

Deşi mediul de afaceri românesc s-a retras din zona africană odată cu reorientarea masivă a României către afacerile europene, România încă mai persistă în memoria instituţională şi socială a ţărilor africane, fiind asociată cu ideea de expertiză de excepţie, corectitudine, solidaritate, prietenie etc.

O parte importantă a diasporei libaneze se află în Africa de Vest. Cooperarea oamenilor de afaceri români cu cei libanezi ar putea, în acest caz, să faciliteze reintrarea societăţilor româneşti pe pieţele africane;
Mediul de afaceri: Africa devine din ce în ce mai atractivă pentru investitori, asigurând un climat favorabil dezvoltării afacerilor.

Nevoile de bază: clasa de mijloc din Africa cuprinde între 300 şi 400 milioane de persoane, aflate permanent în căutarea unor noi produse, care să corespundă standardelor mondiale.

Sectorul minier: mai multe ţări africane au vaste zăcăminte de resurse minerale care nu sunt exploatate, din cauza lipsei know-how – ului şi a finanţărilor.

Agricultura: continentul african reprezintă circa 60% din totalul terenurilor arabile necultivate la nivel mondial. Având în vedere ritmul rapid de creştere a populaţiei la nivel mondial, producţia agricolă trebuie să ţină pasul cu această creştere.

Bunurile de larg consum: în Africa consumul populaţiei se ridică la nivelul de cca. 1 trilion USD anual, oferindu-se astfel o bună oportunitate pentru producătorii de bunuri de larg consum, cum ar fi alimente, băuturi, produse electrocasnice, produse de îngrijire personală etc.

Limba: Africa de Nord, de Vest şi Centrală este în mare parte francofonă, aspect care facilitează dialogul şi relaţiile comerciale.

De ce Liban?

Prietenia tradiţională şi relaţiile excelente existente între România şi Liban la nivel politic, economic şi social;
Libanul are o îndelungată tradiţie privind migraţia. În prezent, în Liban sunt cca. 4,4 milioane de locuitori, în timp ce diaspora libaneză din întreaga lume este de cca. 14 milioane de persoane.

În prezent în Africa de Vest se află cca. 300.000 de libanezi, majoritatea fiind în Coasta de Fildeş (cca. 60.000).
Este binecunoscut faptul că, prin poziţia deţinută în aceste ţări, oamenii de afaceri libanezi ocupă o poziţie privilegiată în mediile de afaceri din Africa de Vest, fiind renumiţi ca principalii investitori şi intermediari în comerţul cu mărfuri în zonă, cu relaţii şi contacte la nivel înalt.
Portofoliul activităţilor derulate de către libanezii din Africa de Vest este extrem de diversificat, cuprinzând practic toate domeniile de activitate comercială şi economică.

Domenii de activitate vizate: produse alimentare, electrocasnice, echipamente electronice şi de telecomunicaţii, mase plastice, detergenţi, vopseluri, telecomunicaţii, motoare electrice, materiale şi echipamente de construcţii, produse metalurgice şi siderurgice, construcţii metalice şi din lemn, dezvoltări imobiliare, construcţii civile şi industriale, turism, pescuit.