Calendar ortodox, 23 mai. Un mare sfânt este sărbătorit duminică. Mulți români îi poartă numele

Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei, este prăznuit în fiecare an la data de 23 mai în Calendarul Ortodox Român. Potrivit istoriei, Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul a trăit în secolul al IX-lea. Datorită vieţii curate şi feciorelnice pe care a dus-o din fragedă copilărie, el a fost ales şi sfinţit episcop al Sinadei de către Patriarhul Tarasie, scrie creștin-ortodox.ro.

Patimile Sântului Cuvios Mihai

În timpul domniei împăratului Leon Armeanul, Mihail a fost scos din scaunul său episcopal şi aruncat în exil, deoarce nu a voit să lepede cinstirea sfintelor icoane.

Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei, a dus o viaţă îngerească păstrându-şi curăţia feciorească şi făcând numai fapte bune. A intrat de tânăr la mănăstire împreună cu Sfântul Teofilact al Nicomidiei, în zilele Patriarhului Tarasie, iar acesta i-a trimis pe amândoi la o mănăstire pe malul Mări Negre, iar ei s-au nevoit acolo şi au sporit în fapte bune câştigând îndrăneală către Dumnezeu prin rugăciunile lor.

Preasfinţitul Patriarh Tarasie îi iubea pe cei doi şi văzând dragostea lor de Dumnezeu l-a pus pe Teofilact episcop în Nicomidia iar pe Mihail ierarh la Sinad.

Calendar ortodox, 23 mai. Un mare sfânt este sărbătorit duminică. Mulți români îi poartă numele

Când erezia iconoclastă a pârjolit imperiul sub domia lui Leon Armeanul, Mihai a luat apărarea icoanelor mărturisind adevărul lui Dumnezeu şi mustrând pe ereticii care susţineau reaua credinţă. Leon împăratul nu suferea adevărul propovăduit de Mihail şi cu inima plină de mânie animalică l-a osândit pe Mărturisitorul de Hristos Mihail să fie izgonit din scaunul episcopal.

Sfântul Mihail a suferit multe supărări amare şi necazuri, a rătăcit din loc în loc, peste tot mărturisind adevărul până şi-a câştigat odihna cea veşnică. El s-a învrednicit de cununa lui Hristos adăugânduse cetei arhiereilor dar şi a mucenicilor într-u slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Troparul Sfântului Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei
Glasul al 4-lea

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Mihail, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfântului Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei
Glasul al 8-lea

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.
Ca un soare mare răsărind, ai luminat pe toţi cu lumina faptelor tale celor bune şi cu strălucirile minunilor, purtătorule de minuni, cel ce eşti numit cu nume îngeresc.

Ce sfinți mai sunt celebrați astăzi

La 23 mai în calendarul ortodox 2020 mai sunt pomeniţi Sfânta Maria a lui Cleopa, cea purtatoare de mir; Sfântul Mucenic Salona Romanul; Sfântul Mucenic Seluc; Sfântul Pavel din Peloponez; Sfântul Mucenic Codru; Sfânta Muceniţă Sofia, doctoriţa; Sfântul Mucenic Zaharia de la Prusa.

Calendar ortodox, 23 mai. Un mare sfânt este sărbătorit duminică. Mulți români îi poartă numele