Calendar ortodox 2020! Sărbătoare importantă în 18 octombrie! Cui îi spunem La mulți ani astăzi

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

În această luna, în ziua a optsprezecea, pomenirea Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Luca marele apostol și evanghelist, a fost din Antiohia Siriei celei mari, doctor cu meșteșugul, având și știință zugraviei desavârsit. Acesta aflându-se în Teba Beotiei și doctorind pe vremea împaratului Tit Claudie, a aflat pe Sfântul Apostol Pavel și crezând în Hristos, a părăsit rătăcirea cea părintească, și lasându-se de tămăduirea cea trupească, s-a apucat de cea sufletească. A scris și Evanghelia să către oarecare dregător anume Teofil, care crezuse în Hristos, după cum o știa de la Sfântul Apostol Pavel. După aceea a scris și Faptele Apostolilor către același Teofil.

Apoi după ce s-a dus de la Roma și a lăsat pe fericitul Pavel, a umblat învatând toată Grecia și ajungând, precum se spune la optzeci de ani, a răposat cu pace; iar în locul în care a fost îngropat trupul lui, mărind Dumnezeu pe apostolul lucrătorul sau, a plouat colurie deasupra mormântului lui, spre semnul meșteșugului lui cel doctoricesc. (Căci coluria este o doctorie alcătuită din picături de apă de trandafiri și din alte feluri, folositoare la boală ochilor). Pentru care a fost cunoscut și mai mult mormântul lui de toți. Iar Constantie feciorul marelui Constantin a adus de la Teba moaștele lui prin mijlocirea lui Artemie marele duce al Egiptului, care și mucenic s-a făcut, și le-a pus în biserica Sfinților Apostoli, sub sfânta masă, împreuna cu ale lui Andrei și ale lui Timotei. Și se spune despre dânsul că el a zugrăvit întâi icoană Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, tinând în brațe pe Domnul nostru Iisus Hristos, cu meșteșugul zugrăvirii cu ceară și alte două și cum că le-a dus apostolul la Maică Domnului să le vadă, și această ar fi zis: „Harul Celui născut din mine, prin mine să fie cu dânsele. Asemenea și icoanele sfinților mai marilor apostoli”. Și de atunci s-a împartit în toată lumea un lucru bun că acesta, ortodox și întru totul cinstit.

Calendar ortodox 2020! Sărbătoare importantă în 18 octombrie! Cui îi spunem La mulți ani astăzi

Preacuviosul părintele Iulian

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Iulian, cel de lânga râul Eufratului.

Acest între sfinți părintele nostru Iulian, părăsind lumea, s-a dus la țărmurile apei Eufratului și găsind acolo o peșteră, petrecea viață monahicească, căruia râvnindu-i mulți, au năzuit la acea peștera mică și facându-și colibi împrejur, s-au strâns pâna la o sută, mâncând și ei ce mânca învatatorul lor.

Minunatul acesta a omorât și un balaur și a făcut de a izvorât fântâna cu apă în pamânt sec și fără de apă. Acesta mergând și la Muntele Sinai, a făcut o biserica deasupra pietrei pe care a văzut Moise, primitorul de lege, pe Dumnezeu, pe cât i-a fost cu puțînță a-L vedea, care se află și pâna astăzi. Însa mulți și din cei ce se temeau de întoarcerea pagânului Iulian Paravatul de la perși, cunoscându-l că este rob ales al lui Dumnezeu, îl rugau că să-i izbăvească de el. Iar acesta facând îndelungata rugăciune către Dumnezeu zece zile, a auzit glas de sus, zicând: „Nu numai pentru ține, ci și pentru alțîi mulți, care stau toată noaptea la rugăciune, spurcatul și pagânul Iulian a fost junghiat”. Apoi după câtiva ani fiind izgonit fericitul Meletie de la Antiohia, au chemat unii pe fericitul acesta, pentru ruga și mângâierea multora, și înduplecându-se și mergând a fost primit pe cale de o femeie iubitoare de Dumnezeu și sezând sfântul la cină, un copilaș de șapte ani al acelei femei, singurul născut, care se află împrejurul mesei și departându-se puțintel de la ochi în lături, s-a întâmplat de a căzut într-un puț. Iar acea cinstită femeie vazând această, fără a se întrista cât de putin sau a se mâhni, nimic nu-și schimbă firea, acoperind puțul, sluji sfântului cu credință și mărime de suflet. Deci sfântul întrebând de copil, ea zise cum că îi este rău, iar sfântul cerând cu dinadinsul că să vină copilul la masă să-l binecuvînteze, a priceput lucrul și numai decât sculându-se sfântul de la masă și descoperind puțul, văzu copilașul plutind deasupra apei sănătos, că și cum s-ar fi jucat și a poruncit celor ce se aflau acolo de l-au scos; și fiind întrebat copilul, spunea că nu i-a fost nici un rău, fiindcă era ridicat deasupra de sfântul, care îi vorbea în apă și se juca cu dânsul.

Calendar ortodox 2020! Sărbătoare importantă în 18 octombrie! Cui îi spunem La mulți ani astăzi

Deci mergând Sfântul la Antiohia, s-a pogorât la peșteră în care sfântul Meletie oarecând se ascundea și năvălind multă mulțime la pes-tera, că să ia har și binecuvântare de la sfântul, iar el fiind aprins de niște friguri foarte grele, zăcea fără de glas, de abia tragându-și sufletul. Deci suparându-l frații cei ce erau împrejurul lui zicându-i că stau mulți afară care vor să ia binecuvântarea să, el a răspuns: „De este pentru folosul vostru sănătatea, să le-o dea Domnul Atotputernicul”. Și facând rugăciune, s-a sculat însusi dintru acea mare fierbințeala, pentru folosul mulțimii. Deci călătorind el oarecând pe cale de mergea la împaratia Constantinopolului, un bolnav care zăcea de multă vreme, atingându-se de cojocul lui numai decât s-a sculat, urmându-l că și oarecând ologul pe Petre și pe Ioan. Și nu numai această, ci și întarindu-l în credință ortodoxă s-a întors la sihăstrească să nevoință, facându-și calea prin mijlocul cetății Cirului; iar cei de loc de acolo din Cîr oprind pe sfântul pentru mângâiere, i-au zis: „Robule al lui Dumnezeu, așteptăm în locul episcopului nostru pe un oarecare Asterie rău credincios și adânc în răutate, ci fii cu noi de ne ajută cât vei putea, că nu cumva el cu bârfitoarea să limba, să ne întoarca cu oarecare cuvinte”. Deci sfântul a rămas și a făcut rugăciune toată noaptea cu cei puțini ce se adunaseră și a fost ucis acela prin urgie trimisă de la Dumnezeu, lasându-i viață chinuită numai de o zi. Apoi întorcându-se către ucenicii săi și petrecând câtiva ani cu dânsii, către Domnul a răposat.

Calendar ortodox 2020! Sărbătoare importantă în 18 octombrie! Cui îi spunem La mulți ani astăzi

Tot în această zi, Sfântul Mucenic Marin cel batrân.

Acesta a fost pe vremea lui Dioclețian și a lui Aristobul. Deci, stând înaintea guvernatorului Ciliciei, a fost bătut cumplit cu toiege și legându-i-se picioarele cu fiare, a fost băgat în temniță, și a două zi iarăși aducându-l înainte, l-au spânzurat pe lemn de picioare, și l-au bătut fără de milă; apoi pogorându-l de pe lemn, a suferit moarte prin sabie, dându-și duhul lui Dumnezeu.

Tot în această zi, Sfinții patruzeci de tineri, care de sabie s-au savârsit.

Tot în această zi, sfântul Mnason episcopul Ciprului, care de sabie s-a savârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfinților din nou arătați Mucenici Gavriil și Chirmidol, care în Egipt s-au nevoit la anul 1522.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Calendar ortodox 2020! Sărbătoare importantă în 18 octombrie! Cui îi spunem La mulți ani astăzi