Calendar Ortodox 12 iunie 2021. Unul dintre cei mai mari călugari din toate timpurile

Sâmbăta aceasta, pe 12 iunie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe unul dintre cei mai mari călugări din toate timpurile, Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare.

Onufrie a fost unul dintre Părinții pustiei care au făcut o mare impresie asupra spiritualității răsăritene în secolele al III-lea și al IV-lea, în vremea când creștinismul devenise o credință religioasă tot mai importantă a Imperiului Roman. În acest moment, mulți creștini au fost inspirați să părăsească așezările aglomerate și să plece în deșert, unde să ducă o viață de rugăciune într-un mediu natural aspru, mâncând și bând puțin și fiind înconjurați de tot felul de animale periculoase și de tâlhari.

Calendar ortodox 12 iunie. Viața celui mai iubit călugăr

Nu se cunoaște sigur în ce secol a trăit Onufrie; relatarea lui Pafnutie Ascetul, care l-a întâlnit în deșertul egiptean, constituie unica sursă despre viața Sfântului Onufrie.Chiar și autorul este incert; „Pafnutie”, un nume obișnuit de origine egipteană din Tebaida de Sus, se poate referi mai degrabă la Pafnutie de Scetis, un monah din secolul al IV-lea din Egiptului de Jos, decât la Pafnutie Ascetul.

Numele Onufrie este considerat a fi o formă helenizată a numelui copt Unnufer, provenit în cele din urmă din egipteanul: wnn-nfr care înseamnă „cel perfect” sau „cel care este permanent bun”, un epitet al zeului Osiris.

O tradiție, care nu se regăsește în relatarea lui Pafnutie, afirmă că Onufrie ar fi studiat jurisprudența și filozofia înainte de a deveni călugăr lângă Teba și apoi pustnic.

Potrivit relatării proprii, Pafnutie a întreprins un pelerinaj pentru a studia modul de viață al pustnicilor și pentru a-și da seama dacă acesta i s-ar potrivi. Rătăcind în deșert timp de 16 zile, Pafnutie a întâlnit în cea de-a 17-a zi în pustia Ermopole un om sălbatic, care era acoperit de păr și purta un snop de frunze în jurul taliei. Înfricoșat, Pafnutie a fugit în sus pe munte, dar omul l-a chemat înapoi, strigând: „Coboară, omule al lui Dumnezeu, căci și eu sunt om, care locuiesc în deșert pentru dragostea lui Dumnezeu.”

Calendar Ortodox 12 iunie 2021. Unul dintre cei mai mari călugari din toate timpurile

Legenda Sfântului Onufrie

Sculptură în piatră deasupra intrării în mănăstirea Sf. Onufrie din Akeldama, Ierusalim (câmpul olarului). Imaginea îl arată pe Onufrie îngenunchind în fața unui înger. Aspectele sale notabile sunt barba lungă și snopul de frunze în jurul taliei.
Întorcându-se, Pafnutie a vorbit cu omul sălbatic, care s-a prezentat ca Onufrie și i-a explicat că fusese cândva călugăr la o mănăstire mare din ținutul Tebaida, dar trăia de 70 de ani ca pustnic, suferind foamete și sete extremă, precum și alte chinuri. El a spus că îngerul său păzitor era cel care l-a adus în acest loc pustiu.[2] Onufrie l-a dus pe Pafnutie în chilia sa și au vorbit până la apusul soarelui, când pâinea și apa au apărut în mod miraculos în afara chiliei pustnicului.

Ei au petrecut noaptea în rugăciune, iar dimineața Pafnutie și-a dat seama că Onufrie era pe moarte. Înfricoșat, Pafnutie l-a întrebat pe pustnic dacă ar trebui să rămână ca viețuitor în chilia lui, după moartea pustnicului, dar Onufrie i-a spus: „Nu se poate, lucrarea ta este în Egipt, împreună cu frații tăi”. Onufrie i-a cerut lui Pafnutie să săvârșească pentru el în Egipt o slujbă de pomenire cu ardere de tămâie. Apoi l-a binecuvântat pe călător și a murit.

Calendar Ortodox 12 iunie 2021. Unul dintre cei mai mari călugari din toate timpurile

Din cauza pământului dur și stâncos, Pafnutie nu a putut săpa o groapă pentru mormânt și a acoperit, prin urmare, trupul lui Onufrie cu o mantie și l-a târât într-o crăpătură dintr-o stâncă. După înmormântare, chilia lui Onufrie s-a dărâmat, ceea ce l-a făcut pe Pafnutie să înțeleagă că era un semn că el nu ar trebui să rămână acolo.

Un cercetător religios a scris că viața lui Onufrie „se potrivește tiparului hagiografiei numeroșilor anahoreți sau pustnici ai deșertului.Cu toate acestea, în ciuda predictibilității sale, Viața lui Onufrie scrisă de Pafnutie iese în evidență prin mai multe detalii unice … anii tinereții lui Onufrie au fost petrecuți într-o mănăstire care urma regula tăcerii desăvârșite; o căprioară l-a învățat ritul și liturghia creștină. În cei șaizeci de ani trăiți în deșert, singurul vizitator al lui Onufrie a fost un înger care-l hrănea în fiecare duminică cu anafură…”

Calendar Ortodox 12 iunie 2021. Unul dintre cei mai mari calugari din toate timpurile

Bisericile Ortodoxe și Catolice îl sărbătoresc pe 12 iunie

Atât Bisericile Ortodoxe Răsăritene, cât și cele Catolice celebrează în mod tradițional ziua sărbătorii sale pe 12 iunie. O hagiografie ulterioară în limba greacă a Sf. Onufrie menționează că sfântul a murit în 11 iunie; cu toate acestea, ziua sa de prăznuire a fost celebrată pe 12 iunie în calendarele ortodoxe răsăritene încă din vremurile cele mai vechi.

Legenda Sfântului Onufrie a fost reprezentată în camposanto-ul (cimitirul monumental) din Pisa, iar la Roma, a fost construită în secolul al XV-lea o o biserică în onoarea sa, Sant’Onofrio, pe Dealul Janiculan.

Calendar Ortodox 12 iunie 2021. Unul dintre cei mai mari călugari din toate timpurile

Unde se află moaștele Sfântului?

Potrivit lui Antonie, arhiepiscopul Novgorodului, autorul mai multor scrieri în jurul anului 1200 d.Hr., capul Sf. Onufrie a fost păstrat în biserica Sfântul Acindin (Akindinos) din Constantinopol.

Timp de câteva decenii, seminariștii ortodocși din Polonia își începeau pregătirea spirituală la mănăstirea Sf. Onufrie din Jabłeczna. Se spune că sfântul însuși a ales acel loc, arătându-se acum aproape patru sute de ani pescarilor de pe malurile râului Bug și lăsându-le o icoană a lui.

Există o mănăstire dedicată sfântului la Ierusalim. Mănăstirea este situată la capătul îndepărtat al văii Gai Ben Hinnom (Gehenna), aproape de locul unde s-a aflat cimitirul celui de-al doilea templu evreiesc, și este construită printre multe gropi funerare tipice acelei perioade. Mănăstirea marchează, de asemenea, zona Hakeldama, locul unde s-ar fi spânzurat Iuda Iscarioteanul.

Miracolul rugăciunii Sfântului Onufrie

Sicilienii se roagă Sf. Onufrie atunci câna au pierdut ceva. Rugăciunea are mai multe variante, dar sunt menționate în general proprietățile miraculoase ale părului Sf. Onufrie. Se acceptă faptul că repetând rugăciunea atunci când se caută ceva (de ex. cheile, un inel sau orice altceva), se va găsi astfel mai ușor.

Calendar Ortodox 12 iunie 2021. Unul dintre cei mai mari călugari din toate timpurile