Statistica, însă, nu cuprinde teritoriile care se folosesc, ci doar menţionează care dintre ele ajung în respectiva categorie. Cel mai bine, la acest indicator, s-a prezentat Danemarca, unde terenurile cultivabile cuprind aproape jumătate din teritoriul său. Urmează Ungaria, cu 47% teren arabil, România, cu 36%, Cehia şi Polonia, cu câte 34%, şi Germania, cu 33%.

Bulgaria este la acelaşi nivel cu Italia, în ambele state putând fi cultivat 32% din pământ. Conform datelor Eurostat, pădurile în Bulgaria ocupă 43% din teritoriu, păşunile – circa 17%, iar suprafeţele construite şi alte regiuni artificiale reprezintă circa 2% din suprafaţa totală a ţării.

Cel mai ridicat procent de păduri în UE este raportat în Suedia (76% din teritoriul total), Finlanda (72%), Estonia (61%) şi altele. Conform statisticii, cele mai multe terenuri agricole şi păşuni sunt în Irlanda (67% din teritoriul ţării), Marea Britanie (40%) şi Olanda (38%).

Cel mai mare număr de construcţii este în Malta, unde 1/3 din teritoriu este acoperit de suprafeţe construite şi alte terenuri artificiale. Urmează Belgia, cu 13%, Luxemburg şi Olanda, cu câte 12%. În întreaga Uniune Europeană, circa 5% din teritoriu este acoperit de clădiri, drumuri şi alte regiuni artificiale. Pădurile acoperă circa 40% din suprafaţa Uniunii, terenurile agricole ocupă 25% din aceasta, iar păşunile circa 20%.