Prin acest act normativ se alocă Ministerului Finanţelor Publice suma de 2,4 milioane de lei, respectiv prima tranşă din cele 8,1 milioane de lei pe care ministerul trebuie să le plătească personalului bugetar, în 2012, însemnând 5% din sumele datorate prin titluri executorii.

"Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar", prevede Hotărârea de Guvern.

Ministerul Finanţelor înregistrează, în prezent, datorii de 215.393.000 lei către salariaţi, conform titlurilor executorii emise până la data de 31 decembrie 2011. Cuantumul total al obligaţiilor de plată ale MFP pentru anul 2012 este de 8.101.000 lei reprezentând procentajul de 5% prevăzut de lege pentru anul în curs.

Hotărârea de Guvern a fost promovată pentru că în bugetul MFP aprobat pe anul 2012, la titlul "Cheltuieli de personal", nu au fost prevăzute sume cu această destinaţie.