Veniturile bugetului de stat sunt majorate cu 3,218 miliarde lei, cele ale bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale cu 616,3 milioane lei, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat – cu 600,8 milioane lei, cele ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate – cu 291,7 milioane lei, cele ale instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii – cu 6,4 milioane lei, iar veniturile Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – cu 208,9 milioane lei.

Pe de altă parte, veniturile buegtului asigurărilor pentru şomaj sunt diminuate cu 1,052 miliarde lei la rectificare.

Pe partea de cheltuieli, Guvernul a prevăzut o majorare de 4,1 miliarde lei la bugetul de stat, 616,3 milioane lei la bugetul administraţiilor locale, 682,5 milioane lei la bugetul asigurărilor sociale de stat, 291,7 milioane lei la Fondul unic de asigurări de sănătate, 208,9 milioane lei la CNADNR şi o scădere de 1,082 miliarde lei a cheltuielilor bugetului asigurărilor de şomaj şi de 921,3 milioane lei la cheltuieli de natura datoriei publice incluse în buget.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale primeşte la rectificare 910,3 milioane lei, din care 735 milioane lei pentru asigurarea condiţiilor necesare absorbţiei a circa 626 milioane euro din fondurile europene alocate FEADR, sume existente în cont la BNR.

Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, bugetul se suplimentează cu 696,1 milioane lei, din care 37,4 milioane lei pentru Agenţia Naţională pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară (programul INSPIRE) şi 12 milioane lei pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă de combustibil.

Ministerul Sănătăţii va primi 349,5 milioane lei, reprezentând transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări de sănătate pentru acoperirea deficitului bugetului acestui fond.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va avea o alocare suplimentară de 300 milioane lei, sumă necesară derulării în bune condiţii a proiectelor derulate prin Compania Naţională de Investiţii şi prin Agenţia Naţională de Locuinţe.

Bugete tăiate la Finanţe şi Mediu

Mai primesc sume suplimentare de la bugetul de stat Ministerul Apărării Naţionale – 239 milioane lei, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri – 140,3 milioane lei, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – 124,8 milioane lei, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – 21,2 milioane lei.

Două ministere vor avea bugetul tăiat la rectificare – Ministerul Finanţelor Publice – cu 418,5 milioane lei, iar Ministerul Mediului şi Pădurilor – 148,3 milioane lei.