Din această sumă, 255 de mii de lei sunt alocaţi cheltuielilor de personal, iar 466 mii de lei – pentru bunuri şi servicii.

De asemenea, a fost suplimentat bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul în curs la Capitolul 83.01 ‘Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare’, Titlul 10 ‘Cheltuieli de personal’, cu suma de 1.730 mii de lei şi la Titlul 51 ‘Transferuri între unităţi ale administraţiei publice’, cu suma 626 mii de lei, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de OUG 71/2009.

Şi bugetul Ministerului Finanţelor Publice a fost suplimentat, cu 5.399 mii lei. AGERPRES