Astfel, în 2018, Municipalitatea ar urma să aloce 56 de milioane de euro pentru îmbunătăţirea sistemului rutier, semaforizare inteligentă şi managementul traficului. Dintre acestea, 26 milioane de euro pentru 20 de intersecţii noi semaforizate şi 100 intersecţii integrate în Sistemul de Management al Traficului din Bucureşti, cinci milioane de euro pentru o aplicaţie de Smart Parking, patru milioane pentru întreţinerea instalaţiilor de semaforizare existente, 6,4 milioane de euro pentru lucrări de semnalizare rutieră, iar 20 de milioane de euro pentru reabilitarea/repararea sistemului rutier. 

Totodată, Municipalitatea va demara 14 proiecte de construire de parcări subterane şi supraterane, suma alocată pentru început fiind de aproximativ 11 milioane de euro. 

Este vorba despre şapte parcări supraterane rezidenţiale (proiect tehnic şi execuţie: aproximativ 9 milioane euro), trei parcări publice subterane la Gara de Nord, Edgar Quinet, Piaţa Dorobanţi (studii şi consultanţă concesiune lucrări – aproximativ 650.000 euro), patru parcări publice, una la Sala Palatului, una la Piaţa Constituţiei şi alte două parcări care vor fi construite în cadrul proiectului de punere în valoare a monumentelor de for public ale lui Alexandru Lahovari şi Gh. Cantacuzino (aproximativ 1 milion de euro)

Subvenţiile pentru RATB vor reprezenta în acest an 103 milioane euro. Aproximativ 32 milioane euro sunt prevăzute pentru achiziţia a 400 de autobuze Euro 6, 100 de troleibuze, 100 de tramvaie şi 42 autobuze. De asemenea, investiţiile derulate de RATB sunt estimate la 43 milioane euro. 

Proiectul de buget prevede continuarea unor proiecte deja iniţiate, precum: modernizarea Pieţei Eroii Revoluţiei şi pasajul pietonal (1.7 milioane euro), străpungerea Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu (4,3 milioane euro), penetraţia Splaiul Independenţei – Ciurel (17.8 milioane euro), supralărgirea Fabrica de Glucoză (4,7 milioane euro), park and ride-ul de la Cora Pantelimon (15 milioane euro), parcarea subterană prevăzută în proiectul de modernizare a şoselei Iancului (2,5 milioane euro). 

Pe trei artere mari din Capitală vor fi modernizate liniile de tramvai şi sistemul rutier: bulevardul Vasile Milea (37.000 euro, pentru studiul de fezabilitate), B-dul Dimitrie Pompei şi str. Barbu Văcărescu; penetraţie Prelungirea Ghencea Domneşti (200.000 euro, pentru refacerea studiului de fezabilitate, conform PMUD). 

Totodată, vor fi alocate sume pentru continuarea lucrărilor sau pentru studii de fezabilitate vizând o serie de penetraţii, străpungeri, supralărgiri, pasaje rutiere şi pietonale. Printre acestea se numără: continuarea lucrărilor de modernizare şi consolidare a Podului Mihai Bravu (1,33 milioane euro), reabilitarea Podului Grant (6,2 milioane euro), pasajul pietonal subteran Arcul de Triumf (160.000 euro), Prelungirea Strada Braşov între Şoseaua Alexandriei şi Prelungirea Ghencea (130.000 euro), Supralărgire Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu – intersecţia Vitan Bârzeşti (140.000 euro), pod planşeu Piaţa Unirii (88.000 euro), străpungere şi supralărgire Str. Avionului, între Şos. Pipera şi linia de centură prin Drumul Nisipoasă, str. Câmpul Pipera şi str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat peste calea ferată Bucuresti- Constanţa, pe sub pista aeroportului Aurel Vlaicu (174.000 euro). 

AGERPRES