Băncile, întreprinderile de investiții, societățile de asigurare, fondurile de pensii, întreprinderile pentru investiții colective în valori mobiliare, fondurile de investiții alternative precum fondurile speculative etc. vor trebui să plătească această taxă.
Comisia a propus ca taxa să fie percepută pe toate tranzacțiile cu instrumente financiare efectuate între instituțiile financiare, dacă cel puțin una dintre instituțiile financiare respective este considerată ca fiind stabilită în Uniunea Europeană. Instrumentele financiare în cauză sunt produse de tipul acțiunilor, obligațiunilor, instrumentelor derivate și instrumentelor financiare structurate.
Nu se va face nicio diferență între tranzacțiile efectuate pe piețe organizate și tranzacțiile efectuate pe piețe extrabursiere (OTC), ambele fiind impozitate.
Nu vor fi taxate tranzacțiile în care sunt implicate gospodării particulare sau IMM-uri. De exemplu, ipotecile imobiliare, împrumuturile bancare acordate IMM-urilor sau contribuțiile la contracte de asigurare nu ar fi incluse.
Nu ar fi impozitate nici tranzacțiile valutare spot și nici majorările de capital efectuate de întreprinderile sau organismele publice, inclusiv, de exemplu, cele efectuate de băncile de dezvoltare publice prin emiterea de obligațiuni și acțiuni pe piața principală.

Taxa pe tranzacțiile financiare ar urma să aibă la bază principiul reședinței fiscale a instituției financiare sau a traderului. Impozitarea ar trebui, prin urmare, să aibă loc în statul membru în care se consideră că este stabilită instituția financiară implicată în tranzacție. Acest lucru ar contribui la reducerea riscului de delocalizare, deoarece o tranzacție financiară ar fi impozitată de fiecare dată când este implicat un rezident al UE, chiar și în cazul în care tranzacția a fost efectuată în afara UE.
Ce argumente are Comisia Europeană?
Bruxelles-ul își argumentează această decizie prin faptul că sectorul financiar trebuie să returneze astfel ajutorul primit din partea guvernelor de la începutul crizei. De asemenea, Comisia Europeană susține că un cadru coordonat la nivelul UE ar ajuta la consolidarea pieței interne a serviciilor financiare, evitând denaturarea concurenței și descurajând activitățile de tranzacționare riscante.
În plus, ar constitui un semnal puternic de susținere a introducerii unei astfel de taxe la nivel mondial. Reprezentanții Comisiei Europene consideră că o taxă pe tranzacțiile financiare este necesară nu numai la nivelul UE, ci și la nivel mondial, deoarece piețele financiare sunt din ce în ce mai interconectate și au o dimensiune globală.
Prin propunerea unei taxe pe tranzacțiile financiare în primul rând la nivelul UE, Comisia dorește să fie în măsură să promoveze o astfel de taxă la nivel mondial în cadrul G20.
În opinia Bruxelles-ului serviciile financiare sunt, în majoritatea cazurilor, scutite de plata TVA (din cauza dificultăților legate de evaluarea bazei de impozitare).
Aceasta duce la subimpozitarea serviciilor financiare. În plus, sectorul financiar beneficiază de marje de profit foarte ridicate, precum și de protecție implicită din partea guvernelor, în condițiile crizei economice actuale.
Pe de altă parte, executivul comunitar reamintește de un Eurobarometru, conform căruia 65 % din cetățenii europeni sunt în favoarea unei taxe pe tranzacțiile financiare.