Totodată, Comitetul Delegaţiilor Miniştrilor a salutat angajamentul Guvernului de a pregăti de urgenţă şi de a prezenta Comitetului de Miniştri un nou plan de acţiune în acest sens.

Conform ministerului român al Justiţiei, comitetul a hotărât să amâne emiterea unei rezoluţii critice la adresa sistemului penitenciar din România şi să emită în loc o decizie de recomandare.

Forul CoE reaminteşte problemele structurale de lungă durată ale supraaglomerării şi condiţiilor inumane şi degradante de detenţie în închisori şi în centrele de detenţie ale poliţiei din România şi, de asemenea, progresele importante deja realizate, în special în reducerea supraaglomerării.

Cu toate acestea, îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, la 4 decembrie 2019, Parlamentul a decis, într-un interval scurt timp, să înainteze o iniţiativă parlamentară care să conducă la abrogarea recursului compensatoriu, fără să asigure, în acelaşi timp, orice altă cale de reparaţie capabilă să îndeplinească cerinţele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în special articolele 13 şi 46.

Îngrijorarea survine după ce comitetul a luat act de explicaţiile oferite de ministrul Predoiu cu privire la efectele contraproductive ale sistemului anterior.

Reprezentanţii României sunt aşteptaţi să prezinte acest plan în martie 2020, toate cauzele având ca tema condiţiile de detenţie urmând să fie discutate atunci.

Şi Ministerul român al Justiţiei a anunţat că ministrul Cătălin Predoiu a participat la reuniunea din 5 decembrie de la Strasbourg a Comitetului Delegaţiilor Miniştrilor în format Drepturile Omului (CM-DH) dedicată supravegherii executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, prezidată de Panayiotis Beglitis, reprezentantul permanent al Greciei pe lângă Consiliul Europei.

”După trei ore de dezbateri intense, în urma poziţiei şi argumentelor prezentate de Ministerul Justiţiei din România, Comitetul de Ministri a hotărât să amâne emiterea unei rezoluţii critice la adresa sistemului penitenciar din România şi să emită în loc o decizie de recomandare. Ministrul Justiţiei a fost asistat la dezbateri de E.S. ambasadorul Răzvan Rusu, reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei, agentul guvernamental al României pentru CEDO, Simona-Maya Teodoroiu, precum şi de o echipă de experţi din cadrul Ministerului Justiţiei şi MAE”, a transmis Ministerul Justiției.

Abrogarea recursului compensatoriu a fost votată miercuri de Camera Deputaţilor, care este Cameră decizională în acest caz. S-au înregistrat 272 de voturi „pentru”.