Acţionarii titulari de conturi curente deschise la BRD – Groupe Société Générale vor primi dividendele în conturile curente respective.
Acţionarii care au solicitat anterior plata în conturi deschise la alte bănci vor încasa dividendele în conturile indicate, conform opţiunii acestora.
Acţionarii care nu au indicat un cont pentru virarea dividendelor sunt aşteptaţi, începând cu data de 22 iunie 2012, la orice unitate BRD pentru a solicita plata dividendelor prin virament sau în numerar.
Adunarea Generală a Acţionarilor BRD – Groupe Société Générale din data de 26 aprilie 2012 a stabilit un dividend brut de 0,16690 lei pe acţiune. Conform reglementărilor legale în vigoare, cotele de impozit pe dividende sunt de 16% pentru persoane fizice şi juridice rezidente în România precum şi pentru fonduri române deschise de investiţii, 0% pentru fonduri de pensii facultative, respectiv pentru fondurile de pensii administrate privat din România şi 0% pentru fondurile de pensii înfiintate în statele UE sau AELS.
Pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente, cota de impozit aplicabilă este de 16%. Pentru a beneficia de cote de impozit inferioare celei de 16%, prevăzute în convenţiile bilaterale de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi ţările de rezidenţă a acţionarilor nerezidenţi în România, aceştia trebuie să prezinte, până la data plăţii dividendelor, certificatul de rezidenţă fiscală emis în original de autoritatea fiscală din ţara de rezidenţă sau copia acestuia, însoţită de originalul traducerii legalizate efectuată de un organ specializat din România.