Intenţia de a elimina dreptul viitorilor pensionari de a opta pentru plata pensiei integral (într-o singură tranşă)

Potrivit asociației, viitorii pensionari trebuie să poată opta între plata integrală şi cea eşalonată a pensiilor private.

“Astfel, în spaţiul public au apărut în aceste zile o serie de articole de presă şi intervenţii la posturi de televiziune, pe tema unei reglementări a modalităţii de plată a pensiilor din Pilonul 2. Conform acestor articole şi intervenţii, există la nivelul Ministerului Muncii şi al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) intenţia de a elimina dreptul viitorilor pensionari de a opta pentru plata pensiei integral (într-o singură tranşă) şi de a impune o plată eşalonată pe perioadă mai lungă (12 ani).

Această reglementare s-ar îndepărta substanţial de cea actuală, în care viitorii pensionari au opţiunea plăţii integrale (într-o singură tranşă) şi există o perioadă de eşalonare de 5 ani”, precizează asociația într-un comunicat.

Asociația susține că modul de plată al pensiilor ar trebui să fie opțiunea beneficiarului

“Eliminarea dreptului viitorilor pensionari de a opta pentru plata integrală (într-o singură tranşă) a pensiei acumulate în Pilonul 2 este o idee care trebuie analizată temeinic şi înainte de a apărea în spaţiul public, alături de participanţii în fondurile de pensii şi de ceilalţi actori ai pieţei.

După cunoştinţa noastră, o asemenea opţiune există în state cu sisteme de pensii mai dezvoltate decât România şi ea corespunde unei atitudini de respect faţă de viitorii pensionari, astfel încât examinarea cu atenţie a ideii se impune cu atât mai mult.

În contextul unei asemenea discuţii, trebuie reţinut că discutăm despre un drept de opţiune, nu despre o regulă. Viitorul pensionar trebuie să aibă opţiunea între plata integrală şi cea eşalonată.

Cu siguranţă, el va putea opta pentru plata eşalonată, dar dacă doreşte să i se facă o plată integrală pentru a-şi folosi banii aşa cum consideră potrivit (fie pentru o operaţie urgentă, fie pentru a-i investi sub altă formă) nu trebuie să fie privat de această posibilitate.

Asociația: Este necesară o dezbatere prealabilă

O dezbatere prealabilă cu participanţii în fondurile Pilon 2 şi cu ceilalţi actori ai pieţei este necesară şi în contextul plăţii eşalonate a pensiilor, pentru a evita potenţiale conflicte de interese. Nu trebuie ignorat că, în cazul plăţii eşalonate, o (mare) parte din suma aferentă pensiei rămâne în continuare în fondul Pilon 2.

Cu alte cuvinte, activul fondului Pilon 2 nu se diminuează dintr-odată, cu suma pensiei, ci doar treptat, pe măsură ce se realizează plăţile eşalonate.

În acest context, fiind în prezenţa unui drept la pensie deja cristalizat (şi nu doar a unor contribuţii care se acumulează pentru o viitoare pensie), se impune examinarea modalităţii în care partea din pensie încă neplătită va fi administrată şi cu ce costuri pentru viitorii pensonari.

Credem că cele de mai sus impun o reflecţie mai adâncă din partea Ministerului Muncii şi a ASF şi îndemnăm aceste autorităţi să reexamineze cu atenţie proiectele de lege avute în lucru.

Ne exprimăm totodată deplina disponibilitate de a ne alătura acestui demers de reexaminare, pentru a asigura o reglementare corectă pentru viitorii pensionari – participanţii în fondurile Pilon 2.”, a arătat Consiliul Director al Asociaţiei Participanţilor în Fonduri de Pensii din România.