Conform anunţului, Banca Centrală intenţionează să încheie un acord cadru cu un singur agent economic pe 12 luni, iar valoarea estimată este între 83.854 lei şi 192.944 lei.

‘Se vor încheia minimum 2 contracte subsecvente, cu o frecvenţă semestrială. Primul subsecvent se va încheia odată cu încheierea acordului-cadru.Valoarea celui mai mare subsecvent va fi de maximum 98.000 lei fără TVA’, se arată în document.

Aranjamentele florale sunt necesare evenimentelor desfăşurate de către instituţie. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 29 august 2013, ora 10.00, iar deschiderea acestora va avea lor 2 ore mai târziu. AGERPRES