BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 7,00%

BNR a emis un comunicat de presă în urma întâlnirii de miercuri a Consiliului său de administraţie. În urma acesteia, conducerea instituției a decis următoarele:

  • menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an;
  • menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la sută pe an;
  • menținerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 la sută pe an;
  • menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Potrivit datelor Băncii Naționale, rata anuală a inflației scăzut în septembrie, potrivit estimărilor, la 8,83%. În luna august, inflația se afla la 9,43%. Instituția anunță că această scădere a fost realizată „pe fondul decelerării creșterii prețurilor alimentelor procesate și al accentuării declinului în termeni anuali al prețurilor energiei”.

Banca Națională anunță un trend de scădere a inflației pe durata întregului trimestrul al III-lea.

„Pe ansamblul trimestrului III, rata anuală a inflației a continuat astfel să se reducă, dar mai lent decât în precedentele două trimestre, diminuându-se cu 1,42 puncte procentuale (de la 10,25 la sută în iunie), în condițiile în care noile scăderi ample de dinamică consemnate în acest interval de prețurile alimentelor și energiei au fost parțial contrabalansate ca impact de scumpirea combustibililor și medicamentelor”, potrivit reprezentanților instituției.

La fel s-a întâmplat și cu rata anuală a inflației CORE2 ajustat. Aceasta „și-a accelerat scăderea în trimestrul III, coborând vizibil sub nivelul prognozat, la 11,3 la sută în septembrie, de la 13,5 la sută în iunie”, potrivit băncii.

Instituția susține că această evoluție se datorează „descreșterii cotațiilor mărfurilor, prioritar agroalimentare, și măsurii de plafonare temporară a adaosului comercial la produse alimentare de bază”.

„Rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC – indicator al inflației pentru statele membre UE) a scăzut la 9,2 la sută în septembrie, de la 9,3 la sută în iunie 2023. Totodată, rata medie anuală a inflației IPC și cea calculată pe baza IAPC s‑au redus în septembrie la 12,6 la sută și la 11,4 la sută, de la 14,2 la sută, respectiv 12,5 la sută, în iunie, rămânând inferioare celor prevalente în regiune și în țările baltice”, anunță BNR.

Decelerare semnificativă a creșterii economiei în a doua parte a anului

Deși datele Băncii Naționale anunță o creștere a activității economice în trimestrul II 2023 cu 1,7%, comprimarea de 1,0% în lunile precedente au determinat o scădere a avansului creșterii. Aceasta s-a realizat „în termeni anuali la 1,0 la sută, de la 2,4 la sută în trimestrul I 2023”, potrivit BNR.

În acest caz, descreșterea a fost cauzată de consumul gospodăriilor populației. Pe de altă parte, consumul administrației publice și-a accelerat puternic creșterea. Reprezentanții BNR concluzionează că „dinamica anuală a formării brute de capital fix a consemnat doar o mică scădere, rămânând deosebit de ridicată”.

În același comunicat de presă, Banca Națională anunță o decelerare importantă a creșterii economiei în a doua parte a anului 2023.

„Astfel, în intervalul iulie-august, vânzările cu amă­nuntul și cele auto-moto, precum și serviciile prestate populației au consemnat noi pierderi de dinamică anuală, iar producția industrială și-a prelungit declinul apreciabil în termeni anuali; în schimb, volumul lucrărilor de construcții și-a reaccelerat considerabil creșterea în raport cu aceeași perioadă din 2022, în principal pe seama evoluțiilor de pe segmentul nerezidențial și de pe cel al construcțiilor inginerești.

Totodată, variația anuală a exporturilor de bunuri și servicii a continuat să-și mărească ecartul pozitiv față de cea a importurilor, care a intrat relativ mai pronunțat în teritoriul negativ în iulie-august. Drept consecință, deficitul comercial și-a reaccentuat contracția în termeni anuali, iar cel de cont curent și-a atenuat-o doar ușor, în condițiile în care înrăutățirea substanțială a soldului balanței veniturilor primare a fost parțial compensată ca impact de creșterea în acest interval a excedentului balanței veniturilor secundare”, explică reprezentanții BNR.

Raportul mai arată și o încetinire pronunțată a creșterii lunare a efectivului salariaților din economie în iulie-august. Pe de altă parte, rata șomajului BIM s-a păstrat stabilă.

Banca Națională a României susține că moneda națională și-a stopat tendința de depreciere față de dolarul SUA din lunile precedente.

Potrivit estimărilor Instituției, rata anuală a inflației va continua să scadă în următorii doi ani.

Următoarea ședință a CA al BNR pe tema politicii monetare va avea loc în data de 12 ianuarie 2024.