"Fiscalitatea, concurenţa şi lipsa cererii se menţin, în această ordine, în clasamentul alegerilor companiilor cu privire la cele mai presante probleme. Ponderea companiilor care au declarat că accesul la finanţare reprezintă o problemă presantă a rămas neschimbată (16% dintre firme). Ponderea companiilor cu credite este superioară ponderii companiilor fără credite din punct de vedere al considerării accesului la finanţare ca fiind o problemă presantă (20%, respectiv 13%)", informează BNR.

Potrivit sondajului, ponderea companiilor care au nevoie de finanţare de la bănci şi/sau IFN şi care percep accesul la finanţare ca fiind o problemă presantă a scăzut comparativ cu semestrul precedent (23%, faţă de 29%), "însă se menţine decalajul consistent faţă de companiile care au raportat că nu au nevoie de finanţare de la instituţii financiare (8% în perioada octombrie 2014 – martie 2015)".

"Pentru companiile care au apelat la finanţare în perioada octombrie 2014 – martie 2015, accesul la finanţare se menţine a fi o problemă mai presantă (22%) decât în cazul firmelor care nu au apelat la finanţare (13%)", mai arată BNR.

Sondajul privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România şi capacitatea acestora de a face faţă unor condiţii financiare nefavorabile (FCNEF) surprinde opiniile sectorului real cu privire la cele mai presante probleme în desfăşurarea activităţii, disponibilitatea şi evoluţia surselor de finanţare, rata de succes în accesarea finanţării de la bănci şi IFN şi în accesarea fondurilor europene, relaţia firmelor cu băncile şi IFN, percepţia privind costul finanţării, nivelul maxim suportabil privind rata dobânzii şi efectele unor posibile evoluţii nefavorabile ale ratei dobânzii, percepţia asupra implicaţiilor unei posibile aprecieri/deprecieri a monedei naţionale etc. Analiza este realizată pe baza răspunsurilor companiilor la sondajul menţionat, perioada investigată fiind octombrie 2014 – martie 2015.

Sondajul este efectuat semestrial de BNR în lunile martie şi septembrie. Are la bază un chestionar care este transmis unui eşantion de aproximativ 10.500 de companii nefinanciare, dintre care circa 85% sunt IMM-uri, corporaţiile fiind incluse exhaustiv. Eşantionul este reprezentativ la nivel naţional şi regional şi este extras prin procedee statistice.

După mărime, 29% sunt microîntreprinderi, 26% – companii mici, 26% – companii mijlocii, 14% – corporaţii şi 4% – IMM-uri atipice. După principalele sectoare de activitate, 3% sunt în agricultură, 21% în industrie, 26% în servicii şi utilităţi, 10% în construcţii şi imobiliare şi 40% în comerţ, iar după regiunile de dezvoltare, 10% – Nord-Est, 11% – Sud-Est, 11% – Sud-Muntenia, 6% – Sud-Vest, 9% – Vest, 10% – Nord-Vest, 12% – Centru, 4% – Ilfov, 23% – Bucureşti. AGERPRES