În anul 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5,2 miliarde euro, în creştere cu 5% faţă de anul 2009, datorită majorării soldurilor negative de la venituri şi servicii şi diminuării excedentului transferurilor curente.
Deficitul contului curent în anul 2010 a fost finanţat în proporţie de 50,3% prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2,6 miliarde euro (comparativ cu 3,5 miliarde euro în anul 2009), din care participaţiile de capital au însumat 2,04 miliarde euro, iar creditele intra-grup 556 milioane euro.
Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la sfârșitul anului trecut de 72 miliarde euro (79,3% din totalul datoriei externă), în creştere cu 9,5% faţă de 31 decembrie anul anterior, cand aceasta a fost de 65,7 miliarde euro. Diferența a provenit în principal din creșterea datoriei publice directe (cu 3,8 miliarde euro) și din împrumuturile primite de la Fondul Monetar Internațional (3,4 miliarde euro în 2010). Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la decembrie 2010 nivelul de 18,7 miliarde euro (20,7% din total datorie externă), mai mare cu 21,6% faţă de finalul anului 2009.

Te-ar putea interesa și: