'Banca Naţională a României este condusă de un Consiliu de Administraţie alcătuit din nouă membri numiţi de Parlament pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Potrivit legii, membrii Consiliului de Administraţie nu pot fi parlamentari sau membri ai unui partid politic şi nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administraţia publică. Dintre cei nouă membri, patru aparţin direct structurii executive permanente a Băncii Naţionale: guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi cei doi viceguvernatori. Ceilalţi cinci membri ai Consiliului de Administraţie nu sunt salariaţi ai BNR. Preşedintele Consiliului de Administraţie este guvernatorul BNR', se arată în raportul de activitate al băncii. 

Pentru asigurarea eficienţei procesului decizional, în cadrul BNR funcţionează trei structuri operative cu responsabilităţi în exercitarea principalelor funcţii ale unei bănci centrale: Comitetul de politică monetară, Comitetul de supraveghere şi Comitetul de administrare a rezervelor internaţionale. 

La acestea se adaugă Comitetul de audit care analizează şi propune direcţiile strategice, politica BNR în domeniul controlului intern, managementului riscurilor, auditului intern şi extern. 

Aceste comitete permanente au regulamente proprii de funcţionare prin care sunt detaliate componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile specifice. 

AGERPRES