'Lucrările constau în reamenajarea rampei de predare – primire valori, refacerea finisajelor interioare/exterioare, refacerea/înlocuirea instalaţiilor de utilităţi, crearea rampelor de transfer valori, conform proiectului tehnic, sub îndrumarea permanentă a cadrelor tehnice de specialitate, cu acordul acestora, cu răspunderea proiectantului şi executantului lucrărilor. Locul principal de executare este Banca Naţională a României, Bucureşti, strada Carada', se menţionează în anunţ. 

Ofertanţii trebuie să facă dovada că au înregistrat, în ultimii trei ani, o medie a cifrei de afaceri globală pe ultimii trei ani cel puţin egală cu valoarea de 4,8 milioane lei. 

Valoarea estimată a investiţiei este de 2,65 milioane de lei, fără TVA, iar procentul aferent cheltuielilor diverse şi neprevăzute este de 9%, reprezentând 151.819,29 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 11 noiembrie 2015, ora 11,00. 

AGERPRES