„Anticipaţiile inflaţioniste s-au menţinut în intervalul ţintă, ceea ce este un lucru bun. Suntem mai puţin îngrijoraţi de canalele de transmisie decât eram în urmă cu un an de zile”, a spus Isărescu.
În fapt, anticipaţiile inflaţioniste sunt cele cu care s-a luptat cel mai mult BNR în ultimii ani.
Totuşi, guvernatorul a semnalat că există mai multe riscuri de abatere în sus a inflaţiei. Din exterior, Isărescu a menţionat riscurile venite pe canalul cursului de schimb, celor legate de percepţia investitorilor străini faţă de România, prin canalul cursului euro/dolar, precum şi prin canalul preţurilor produselor agricole.
„Dinspre preţurile produselor agricole şi alimentelor pe plan internaţional avem un risc major, din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile”, a spus Isărescu.
De asemenea, Isărescu a semnalat la riscuri interne de deviere în sus a inflaţiei faţă de prognoză şi tensiunile politice interne şi anul electoral. „Acestea se transmit asupra cursului de schimb, dar în spatele lui stau costurile de finanţare ale deficitului bugetar, care pot avea implicaţii mult mai mari decât se vede pe curs, care a evoluat în parametri rezonabii”, a explicat Isărescu.

Tot la riscurile de pe plan intern asupra inflaţiei, Guvernatorul BNR a menţionat incertitudini privind implementarea consecventă a măsurilor de consolidare fiscală şi areformelor structurale în contextul anului electoral.