Devine obligatoriu în toate blocurile din România

Devine obligatoriu în toate blocurile din România! Parlamentul României a aprobat cu vot decisiv proiectul de lege care validează Ordonanța de Urgență nr. 179/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 referitoare la îmbunătățirea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Acest proiect de lege vizează ajustarea și completarea cadrului legal al Ordonanței de Urgență nr. 18/2009 privind îmbunătățirea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Scopul principal este de a aloca o proporție mai mare din fondurile europene nerambursabile pentru reabilitarea termică a blocurilor, și anume 90%, în timp ce procentul alocat din bugetele locale sau de către asociațiile de proprietari va fi redus.

Prin urmare, scopul acestui proiect de act normativ este să permită finanțarea unor intervenții destinate îmbunătățirii performanței energetice a blocurilor de locuințe, pentru perioada cuprinsă între 2021 și 2027, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene nerambursabile aferente Politicii de Coeziune, prin instituirea unor excepții față de cadrul legislativ actual.

Senatul României a adoptat acest proiect în calitate de prim for sesizat pe 15 februarie 2023. Camera Deputaților a avut votul decisiv. Astfel, legea urmează să fie promulgată.

Pentru cine este Programul Național de Reabilitare Termică?

Programul se adresează asociațiilor de proprietari care doresc să îmbunătățească performanța energetică a blocurilor de locuințe construite până la data de 31.12.2005, indiferent de sistemul lor de încălzire.

bloc romania
SURSA FOTO: Dreamstime

Ce implică reabilitarea termică?

Reabilitarea termică include următoarele lucrări:

 • Reabilitarea termică a învelișului clădirii: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea tâmplăriei exterioare, inclusiv a celei de la intrarea în bloc, izolarea termică a terasei, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (dacă există șarpantă), închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, izolarea termică a planșeului peste subsol.
 • Reabilitarea termică a sistemului de încălzire: repararea/refacerea instalației de distribuție, inclusiv izolarea termică a acesteia, montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare, repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară.
 • Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic – încălzire și apă caldă de consum, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol în scopul reducerii pierderilor de căldură și creșterii eficienței energetice.
 • Reabilitarea sistemului de furnizare a apei calde de consum.
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziționarea acestora.

În plus, în funcție de rezultatele expertizei tehnice și ale auditului energetic, se pot adăuga și alte lucrări precum:

 • Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe.
 • Repararea acoperișului, inclusiv a sistemului de colectare a apelor meteorice.
 • Demontarea și remontarea instalațiilor și echipamentelor montate pe fațade/terasă.
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.
 • Repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente.
 • Rebranșarea la sistemul centralizat de energie termică.
 • Montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie.
 • Repararea trotuarelor de protecție pentru eliminarea infiltrațiilor.
 • Repararea/înlocuirea instalațiilor de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare.
 • Montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie pentru încălzire și apă caldă de consum.