"Influenţe negative de amplitudine relativ scăzută vor exercita ratele înalte ale dobânzilor bancare, evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale, dar şi dificultăţile întâmpinate în procurarea materiilor prime. (…) Aproximativ 94% din numărul total al respondenţilor din industrie şi 91% din totalul operatorilor din construcţii nu vor efectua modificări ale preţurilor de producţie în luna august", potrivit Buletinului de conjunctură.

În subsectorul extractiv, industria de prelucrare a petrolului, cocsificare a cărbunelui şi tratare a combustibililor nucleari, industria metalurgică, a construcţiilor metalice şi a produselor din metal sunt întrevăzute disponibilizări, în luna august, dar de mică amplitudine.

"Pe pantă ascendentă va continua să se plaseze numărul de salariaţi din industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi aparate radio-TV şi din activitatea de producţie, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, a gazelor şi a apei calde. Efectivul de salariaţi se va situa la nivelul din luna anterioară în cel puţin 88% din numărul total al companiilor din industria materialelor de construcţii, industria de maşini, echipamente şi aparate electrice, industria chimică, de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice, industria mijloacelor de transport şi din activitatea de tipărire şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor", se arată în buletinul BNR.

Potrivit acestuia, producţia industrială se va plasa la un nivel apropiat celui din luna anterioară.

"De remarcat este faptul că factorul sezonier (asociat derulării concediilor de odihnă în această perioadă) nu oferă singura explicaţie pentru atenuarea optimismului respondenţilor întrucât, în urma ajustării seriei de date, traiectoria ascendentă şi-a temperat semnificativ panta (soldul pozitiv al opiniilor respondenţilor s-a înjumătăţit, ajungând la 13%). (…) Disponibilul de produse finite industriale se va plasa la un nivel uşor superior celui din intervalul precedent, în timp ce în construcţii indicatorul nu va consemna modificări semnificative. În privinţa materiilor prime, stocurile se vor situa în limite normale în industrie, dar pentru construcţii se estimează din nou cote uşor deficitare", spune documentul Băncii Centrale.

Participanţii la sondajul de conjunctură invocă, şi pentru luna august, efectul limitativ imprimat de cererea deficitară asupra activităţii celor două sectoare economice, ponderea opiniilor de acest tip fiind de circa 37% în industrie şi respectiv de 51% în construcţii.
Sursa: Agerpres