Daca AGA va aproba, societatea va plati itre 1.000 si 7.000 lei pentru propriile titluri. Fata de iceputul anului, cotatia actiunilor fabricii de bere Bermas Suceava a crescut cu aproape 130%.
Comunicatul privind convocarea AGA pentru data de 20 octombrie, cind se va supune aprobarii actionarilor rascumpararea de catre societate a 10% din actiuni la preturi cuprinse itre 1.000 lei si 7.000 lei/actiune i vederea cesionarii acestora catre personalul societatii, a determinat o apreciere a pretului de tranzactionare, i ziua anuntului, de la 4.900 lei la 5.350 lei/actiune. inchiderea de marti, 3 octombrie, de 4.800 lei/actiune este cu 37,8% mai mare decit media ultimelor 200 sedinte de tranzactionare. Pe termen mediu si lung, pretul de tranzactionare a evoluat pe un trend ascendent; fata de pretul de deschidere de la iceputul anului, actiunea s-a apreciat cu peste 128%.
Societatea comerciala Bermas Suceava a obtinut pe semestrul I al anului 2000 un profit net de 11,646 miliarde lei, care este cu 64,8% mai mare decit cel realizat pe perioada similara a anului 1999 si reprezinta 68% din profitul aferent itregului an 1999.
Bermas SA are ca obiect de activitate producerea si comercializarea berii, a maltului, a derivatelor si a subproduselor rezultate din procesul de fabricatie a acestora. Este cotata din data de 16.04.1998 la categoria a II-a a Bursei de Valori Bucuresti unde, marti, 03 octombrie 2000, avea o capitalizare de 45,565 miliarde lei (0,43% din capitalizarea bursiera totala).
Evolutia societatii i ultimii ani a fost buna atit rata de crestere a cifrei de afaceri (113% i 1998 fata de 1997 si 72% i 1999 fata de 1998), cit si rata de crestere a profitului net (445%, respectiv 87%) fiind superioara ratei inflatiei. Profitul realizat la 30 iunie 2000 a fost determinat de rezultatele favorabile din activitatea de exploatare si exceptionala, de 24,51 miliarde lei, respectiv 97 milioane lei; din activitatea financiara a rezultat o pierdere de 9,4 miliarde lei, din care 5,6 miliarde lei au fost disconturi acordate clientilor, iar 3,6 miliarde lei au reprezentat dobinzi platite pentru creditele angajate, conform raportului de gestiune.
La sfirsitul lunii iunie, capitalurile proprii aveau valoarea de 87,8 mld. lei si reprezentau 66% din totalul pasivului, fata de 64% la 31.12.1999 si 41% la 31.12.1998.
Societatea Bermas a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale (reflectate i raportarea financiara de la 30.06.1999), cu diferentele favorabile fiind majorat capitalul social la valoarea de 66.448.592 mii lei, prin modificarea valorii nominale a unei actiuni, de la 1.000 lei la 7.000 lei, conform avizului CNVM din 29.02.2000. in aceste conditii, valoarea contabila a unei actiuni la 30.06.2000 era de 9.252 lei, i crestere cu 14,9% fata de cea valabila la sfirsitul anului trecut; cresterea pretului de tranzactionare de la 2.100 lei (decembrie 1999) la 4.100 lei/actiune (iunie 2000) a determinat scaderea raportului dintre valoarea contabila a unei actiuni si pretul de tranzactionare de la 3,83 la 2,26.
La 30 iunie, principalii indicatori financiari ai societatii aveau urmatoarele valori: marja profitului net 14,45%, rata de profitabilitate a activelor 8,8%, rata de rentabilitate a capitalului propriu 13,26%, rata curenta a lichiditatii 100%, gradul de idatorare 50,68%.