Depozitele atrase de bancă de la clienţi s-au dublat în ultimul an, astfel că la jumătatea anului erau de 526 milioane lei faţă de 248 milioane lei la jumătatea anului 2010.

BCR Banca pentru Locuinţe (BCR BpL), subsidiară a Grupului BCR specializată în economisirea şi creditarea domeniului locativ în sistem colectiv, a fost lansată în iulie 2008. Principalii acţionari sunt Banca Comercială Română (BCR) România – 80% din acţiuni – şi S Bausparkasse der oesterreichischen Sparkassen, bancă specializată în economisire-creditare a Grupului Erste, Austria – 20% din acţiuni.
SURSA: Agerpres