Asigurarea constituie o premieră pe piața medicală și de asigurări de sănătate.
Pentru o sumă asigurată de 100.000 de euro, valoarea primei de asigurare este de 204 Euro pe an acoperind integral riscurile legate de nou-născut în calitate de asigurat principal și mama, tată și un frate în calitate de asigurati aditionali. Alți membri ai familiei pot fi incluși în asigurare pentru încă 18 euro pe an.

Suma asigurata de 100.000 euro conferă accesul la teste și proceduri pre-transplant, transplant efectuat asiguratului principal, transplant efectuat asiguraților adiționali, achiziția unei probe suplimentare dintr-o banca publică din lume – pentru cazul in care proba de sânge placentar a asiguratului principal este considerată ca insuficientă pentru finalizarea cu succes a terapiei.